alexandr

alexandr

ПОЛОЖЕННЯ

про відзнаку Міжнародної громадської організації

"Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації"-

  почесний знак  "За активну міжнародну діяльність"  


 

1. Відзнакою   Міжнародної  громадської  організації  " Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації "  (далі – УС МПА)  - почесним знаком   "За активну міжнародну діяльність" (далі -  почесний знак)  нагороджуються:

члени УС МПА та інші особи, у тому числі іноземні громадяни, за активну міжнародну діяльність, налагодження партнерських зв’язків та сприяння розвитку дружби і співробітництва між працівниками міліції та поліції країн світу.

2. Нагородження  почесним знаком здійснюється наказом  УС МПА. Подання про нагородження почесним знаком вносять  на ім’я Президента УС МПА члени Національного виконавчого комітету, голови регіональних відділень, осередків та філій.

3.  Вручення почесного знаку здійснюється Президентом, віце-президентом, генеральним секретарем, членом Національного виконавчого комітету (НВК), головою відділення (осередку, філії) УС МПА  або особою, уповноваженою НВК УС МПА.

4. Разом із  почесним знаком нагородженому вручається посвідчення  встановленого зразка.

5. Почесний знак носиться з лівого боку грудей і розміщується в ряді  зліва направо після знаків державних нагород України та відзнак Президента України, а також відомчих відзнак  (відповідно до положення про відомчі відзнаки). На повсякденному форменому або цивільному одязі замість відзнаки носиться відповідна прямокутна колодка.

 

Затверджено рішенням Національної  виконавчої ради

Міжнародної громадської організації

«Українська секція Міжнародної

поліцейської  асоціації»

31.01.2013

ПОЛОЖЕННЯ

про відзнаку Міжнародної громадської організації

"Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації"-

  почесний знак  "For international partnership" (“За міжнародне співробітництво”).

 

1. Відзнакою   Міжнародної  громадської  організації  " Українська секція Міжнародної поліцейської асоціації "  (далі – УС МПА)  - почесним знаком   " For international partnership " (“За міжнародне співробітництво”)    (далі -  почесний знак)  нагороджуються:

члени УС МПА та інші особи, у тому числі іноземні громадяни, за активну громадську діяльність, налагодження партнерських зв’язків та сприяння розвитку дружби і співробітництва між працівниками міліції та поліції країн світу.

2. Нагородження  почесним знаком здійснюється наказом  УС МПА. Подання про нагородження почесним знаком вносять  на ім’я Президента УС МПА члени Національного виконавчого комітету, голови регіональних відділень, осередків та філій.

3.  Вручення почесного знаку здійснюється Президентом, віце-президентом, генеральним секретарем, членом Національного виконавчого комітету (НВК), головою відділення (осередку, філії) УС МПА  або особою, уповноваженою НВК УС МПА.

4. Разом із  почесним знаком нагородженому вручається посвідчення  встановленого зразка.

5.  Почесний знак носиться з лівого боку грудей і розміщується в ряді  зліва направо після знаків державних нагород України та відзнак Президента України, а також відомчих відзнак  (відповідно до положення про відомчі відзнаки). На повсякденному форменому або цивільному одязі замість відзнаки носиться відповідна прямокутна колодка.

  

Затверджено рішенням Національної  виконавчої ради

Міжнародної громадської організації

«Українська секція Міжнародної

поліцейської  асоціації»

31.01.2013

 

Любі друзі! 

Я пишу Вам цей лист з надією, що Ви приєднаєтесь до нас в інтересах МПА.

МПА бере участь у соціальних, культурних та професійних справах і тому має намір підтримати Консорціум для Дітей з вулиці (КДВ) та організувати міжнародну кампанію, аби допомогти їм.

Кампанія має дві мети:

Зібрати якнайбільше підписів, аби допомогти КДВ переконати ООН визначити Міжнародний день дітей з вулиці.

Зробити відомим факт існування КДВ та те, що МПА підтримує цю кампанію.

Діти по всьому світу звуть вулиці своєю домівкою. Для мільйонів дітей по всьому світу, вулиця - це щоденна реальність!

Ми хочемо, аби ООН визнало день цих дітей.

Приєднуйся до нас на http://www.streetchildrenday.org/

Діти - то наше майбутнє. Як співробітники міліції ми прагнемо підвищити безпеку наших громадян і віримо, що світ має силу, аби змінитися. Ми  підтримуємо Міжнародний день дітей з вулиці (12 квітня), встановлений в 2011 році Консорціумом для дітей з вулиці. Ніхто з нас не хотів би такої долі для своєї дитини. Ці діти зростають на вулиці, борються за своє життя, не знаючи, що їм принесе наступний день чи де вони будуть ночувати. Давайте об’єднаємо наші зусилля, аби підвищити обізнаність громадськості у цьому питанні.

Підпишіть петицію на http://www.streetchildrenday.org/

Дайте шанс проекту  «Натисніть аби змінити світ» !
 
Для здійснення цієї програми: 
-
проведіть роботу з місцевою пресою;
-
перешліть цей лист всім членам МПА, друзям та родичам;
-
не забувайте піднімати це питання в соціумі;
-
роздрукуйте флаєр та розповсюдьте його де тільки зможете - у громадських місцях та поліцейських відділках.
 
Діти - це наше майбутнє, вони заслуговують на допомогу!

 
Дякую за Вашу увагу та підтримку.

Servo per Amikeco

П’єр

Міжнародний президент МПА

   

Зазначений порядок має на меті узгодити питання міжнародної співпраці регіональних відділень та осередків  Української секції МПА (далі в тексті: місцеві осередки)  з Національними секціями інших країн чи міжнародними керівними органами Міжнародної поліцейської асоціації відповідно до п.2.2. статті 2 Статуту МПА (сприяння встановленню дружніх партнерських стосунків між працівниками міліції (поліції) країн – учасників МПА і участь у підтримці міжнародного співробітництва у правоохоронній діяльності, розвитку культурних зв'язків, розширенні знань та обміну професійним досвідом) та п. 4.2. статті 4 Регламенту УС МПА (відділення чи осередки обмежують свою діяльність територією чи підрозділами, на які поширюється їхня юрисдикція. Вони не можуть бути незалежними стосовно Української секції МПА, зобов’язані виконувати рішення Національних конгресів, конференцій НВР, НВК та Постійного виконавчого бюро (ПВБ) і повинні вирішувати усі питання співпраці з Національними секціями інших країн чи міжнародними керівними органами Асоціації лише через НВК УС МПА або Національну виконавчу раду).                          

 

І. Виїзд за кордон по лінії МПА

1.1.  Підставою для отримання дозволу на виїзд за кордон делегації місцевого осередку УС МПА є мотивоване письмове звернення на ім'я Президента Української секції МПА, що попередньо розглядається Виконавчим комітетом УС МПА.

1.2.  Звернення базується на підставі офіційного запрошення відвідати іноземну державу і має містити відомості про сторону, що запрошує (правоохоронний орган, міжнародна або громадська організація, персональне запрошення члена МПА іншої країни, тощо), країну, куди планується виїзд, мету, термін та умови перебування за кордоном, вид транспортного засобу, джерела фінансування, персональний склад групи (делегації) і хто її очолює.

1.3.  До звернення додаються:

-       копія офіційного запрошення;

-       робочий варіант програми перебування;

-       попередній розрахунок витрат,  погоджений зі скарбником (у разі фінансування за рахунок УС МПА).

1.4. Дозвіл на виїзд групи (делегації) за кордон надається Президентом УС МПА або особою, яка на даний час виконує його обов’язки, про що адміністративний центр повідомляє відповідне регіональне відділення.

1.5. Після повернення із-за кордону члени УС МПА представляють на ім'я Президента УС МПА письмовий звіт про участь у заходах, до якого додаються оригінали угод, протоколів, інших документів, що були підписані під час виїзду за кордон, інші інформаційні матеріали, зокрема щодо передового досвіду діяльності правоохоронних органів зарубіжних країн тощо, а також авансовий звіт фактичних фінансових витрат на виїзд (у разі фінансування за рахунок УС МПА).     

1.6. Розглянутий керівництвом Української секції МПА звіт направляється до Адміністративного центру УС МПА для узагальнення, аналізу і реалізації в межах компетенції, а також можливої публікації відповідних матеріалів на сайті або у Інформаційному бюлетені УС МПА.

 

ІІ.  Запрошення делегації національної  секції іншої країни

2.1. Керівник місцевого осередку направляє мотивоване письмове звернення на ім'я Президента Української секції МПА щодо намірів запросити делегацію Національної секції іноземної країни, в якому повідомляє про мету приїзду, термін та робочий варіант програми її перебування.

2.2. Президент УС МПА або особа, що на даний час виконує його обов'язки, після попереднього розгляду Виконкомом УС МПА, дає дозвіл на запрошення та проведення заходів щодо прийому іноземної делегації, про що Адміністративний центр письмово повідомляє керівництво місцевого осередку.

Після проведених заходів керівництво місцевого осередку УС МПА представляє на ім'я Президента УС МПА письмовий звіт, до якого додаються оригінали угод, протоколів, інших документів, що були підписані під час візиту іноземної делегації (у разі підписання таких документів), а також пропозиції щодо покращення міжнародної співпраці, фото- та відеоматеріали для можливої публікації на сайті або в інформаційному бюлетені.

 

ІІІ. Контроль за дотриманням положень встановленого порядку

Контроль за дотриманням положень встановленого порядку оформлення заходів щодо міжнародної співпраці регіональних відділень та осередків УС МПА покладається на керівників регіональних відділень та  Адміністративний центр УС МПА.

 

IV. Відповідальність за порушення встановленого порядку

Порушення членами УС МПА Порядку оформлення заходів щодо міжнародної співпраці регіональних відділень та осередків УС МПА, недотримання ними вимог законодавства України та держави перебування, етичних норм поведінки та кодексу поліцейської етики тягнуть за собою відповідальність згідно чинного законодавства та Статуту Української секції МПА.

 

V.  Набуття чинності

Ця  Директива ухвалена 13-ю конференцією Національної виконавчої ради УС МПА у місті Харкові і набула чинності 12 листопада 2010 року.                                                 

Четверг, 10 Октябрь 2013 12:14

контакти

Наша адреса:

Національний Адміністративний центр УС МПА:

03049

Україна, м. Київ

вул. Івана Огієнка, 15

тел/факс.: (044) 245-59-62

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

УС МПА на Facebook
 

Міжнародний Адміністративний центр МПА:

Arthur Troop House

1 Fox Road, West Bridgford, Nottingham, ENGLAND

NG2 6AJ                   

tel:             +44 115 945 5985

email:        Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

web:          www.ipa-iac.org

 

 Також, Ви можете звернутись до одного з наших представництв в Вашому місті:

Регіональні відділення УС МПА

 

 

Четверг, 10 Октябрь 2013 12:14

контакти

Наша адреса:

Національний Адміністративний центр УС МПА:

03049

Україна, м. Київ

вул. Івана Огієнка, 15

тел/факс.: (044) 245-59-62

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

УС МПА на Facebook
 

Міжнародний Адміністративний центр МПА:

Arthur Troop House

1 Fox Road, West Bridgford, Nottingham, ENGLAND

NG2 6AJ                   

tel:             +44 115 945 5985

email:        Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

web:          www.ipa-iac.org

 

 Також, Ви можете звернутись до одного з наших представництв в Вашому місті:

Регіональні відділення УС МПА

 

 

Страница 19 из 19
Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2