Директива про фінансово–господарське забезпечення діяльності МГО УС МПА

Затверджено рішенням

позачергового Х-го Національного Конгресу УС МПА

(протокол від 05 квітня 2017 р.)

 

Президент УС МПА

А.В. Василишин

 

 

ДИРЕКТИВА

про  фінансово – господарське  забезпечення  діяльності

 МГО «УС МПА»

 

Фінансово-господарська діяльність УС МПА  здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, міжнародних і внутрішніх документів, регламентуючих  діяльність УС МПА.

 Головними джерелами фінансових надходжень Секції є разові  (вступні ) внески, періодичні (членські) внески, кошти або майно, отримані від провадження основної діяльності (надходження благодійних коштів, майна, безповоротно - фінансова допомога).

 

1. Види фінансових надходжень.

1.1.   Разові внески  (вступні)

Разові внески (вступні) - кошти, що сплачуються у році вступу до УС МПА.

Встановлюються наступні розміри разових (вступних) внесків відповідно до категорії членства в УС МПА: 

а) Основне (професійне) членство: атестовані та вільнонаймані працівники апарату МВС України, Національної поліції України, податкової поліції ДФСУ, військовослужбовці Національної гвардії України, пенсіонери та члени сімей (подружжя, діти) зазначених категорій, курсанти навчальних закладів МВС України, особи, що працюють на постійній основі в Адміністративних апаратах УС МПА та їх відокремлених підрозділів – 250 грн.

б) Асоційоване національне членство: працівники, як атестовані, так і службовці правоохоронних органів (СБУ, ДСНСУ, Державної прикордонної служби України, митної служби ДФСУ, Державної пенітенціарної служби України, прокуратури), суду та Збройних сил України, а також пенсіонери зазначених категорій – 500 грн.»

в)      Асоційоване іноземне членство: працівники міліції (поліції) інших держав, в яких не створені національні секції  МПА, і які є асоційованими членами УС МПА – 650 грн;

г)       Особливе членство: цивільні громадяни, що поділяють ідеї МПА і надають значну допомогу органам внутрішніх справ, а також УС МПА  у вирішенні статутних завдань (почесні члени) – 1000 грн.

 

1.2.   Періодичні внески  (членські, щорічні )

Періодичні внески (членські, щорічні ) - кошти, які сплачуються щороку.

Встановлюються наступні розміри періодичних (членських, щорічних) внесків відповідно до категорії членства в УС МПА:

а) для категорії „а”–  250 грн;

б) для категорії „б” –  350  грн;

в) для категорії „в”–   450 грн;

г) для категорії ,,г” -   1000 грн.

1.3.   Кошти або майно, отримані від провадження основної діяльності

Благодійні кошти, майно, безповоротна фінансова допомога юридичних та фізичних осіб, які надходять для забезпечення статутної діяльності УС МПА.

1.4.   Благодійні кошти, майно, безповоротна фінансова допомога складаються з:

а) коштів, що добровільно надаються кандидатами для вступу до МПА та членами Української секції МПА, юридичними та фізичними особами для забезпечення статутної діяльності УС МПА;

б) послуг чи предметів або техніки, які можуть бути використані при здійсненні статутної діяльності Секції.

1.5.   Особливості сплати разових (вступних) і періодичних (членських, щорічних) внесків та погашення заборгованості

а) розмір вступного або щорічного внеску може бути зменшений спеціальним рішенням ПВБ;

б) поновлення в членстві УС МПА здійснюється в індивідуальному порядку.

 

2. Порядок відрахувань грошових надходжень регіональними відділеннями та осередками.

2.1. Відрахування грошових надходжень  УС МПА від сум разових та періодичних членських внесків здійснюється місцевими осередками з розрахунку на кожного члена Секції з урахуванням його категорії членства у наступних розмірах:

Разові внески  не  менше   40%

категорія «а» (сума внеску 250 грн.),  сума відрахування – 100 грн.;

категорія «б» (сума внеску 500 грн.), сума відрахування -  200 грн.;

категорія «в» (сума внеску 650 грн.), сума відрахування – 260 грн.;

категорія «г» (сума внеску  1000 грн.), сума відрахування – 400 грн.

Періодичні внески  не менше   40%

категорія «а» (сума внеску 250 грн.), сума відрахування – 100 грн.;

категорія «б» (сума внеску 350 грн.), сума відрахування – 140 грн.;

категорія «в» (сума внеску 450 грн.), сума відрахування – 180 грн.;

категорія «г» (сума внеску 1000 грн.), сума відрахування – 400 грн.

2.2. З метою вирішення статутних завдань відділення та осередки відраховують до  УС МПА  добровільні пожертвування, безповоротну фінансову допомогу, інші кошти від провадження основної діяльності

2.3. За рішенням ПВБ можуть проводитись додаткові відрахування до  УС МПА та відділень і осередків для здійснення статутної діяльності та проведення масових заходів наукового, культурно-спортивного чи оздоровчого спрямування.

 

3. Порядок надання фінансової звітності.

3.1. Перші особи УС МПА, регіональних відділень і осередків та головні бухгалтери (бухгалтери) несуть персональну відповідальність за  дотримання вимог чинного законодавства України щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності.

3.2 Кожне регіональне  відділення або осередок  до 10 січня  наступного за звітним роком  подають до  НАЦ УС МПА дані за формою (додається).

 

4. Порядок надання та розміри одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів УС МПА  (відділень та осередків УС МПА).

Одноразова матеріальна допомога за рахунок коштів УС МПА є предметом статутної діяльності УС МПА,  її відділень та осередків.

4.1. Надання одноразової матеріальної допомоги.

Одноразова матеріальна допомога може надаватися  лише при наявності фінансових можливостей УС МПА (відділень та осередків УС МПА).

4.2. Надання одноразової матеріальної допомоги відділенням та осередкам УС МПА.

Надання одноразової матеріальної допомоги відділенням та осередкам УС МПА для забезпечення їх становлення і розвитку здійснюється при наявності фінансових можливостей УС МПА (відділень та осередків УС МПА).

4. 3. Надання одноразової матеріальної допомоги в інших випадках

 Надання одноразової матеріальної допомоги в інших випадках здійснюється при наявності фінансових можливостей УС МПА (відділень та осередків УС МПА).

 

5. Набуття чинності

Дана Директива (зі змінами) набуває чинності  з 5.04.2017 року.

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2