alexandr

alexandr

Пятница, 12 Октябрь 2018 07:45

Радість перемоги

На обличчях цих хлопців радість перемоги. Тільки що з Нідерландів, де посланці майже 100 країн світу зібралися на найбільш представницький турнір року з міні-футболу серед поліцейських, прийшло довгоочікуване повідомлення: команда «Kyiv Academy» Осередку Національної академії внутрішніх справ Української секції Міжнародної поліцейської асоціації, пройшовши весь змагальний марафон без поразок, завоювала золоті медалі та кубок турніру. За іронією суперниками наших хлопців у фіналі опинилися футболісти з Хорватії. Але, як і на недавньому чемпіонаті світу, наші хорватські друзі задовольнилися «сріблом». Вітаємо українську команду, яку весь рік супроводжує вдача. Адже в травні, як ми вже повідомляли, на великому міжнародному турнірі в Іспанії (Пальма-де-Мальорка) в запеклій боротьбі вони також стали «золотими».

Виходячи із завдань, які стоять перед Українською секцією МПА, а також у відповідності до п. 5.6 ст. 5 Статуту УС МПА  у складі Секції можуть бути сформовані  Постійні Національні комісії.

Постійні Національні комісії є дорадчими та виконавчими органами НВК. Національні комісії не вповноважені на прийняття обов’язкових рішень, і будь-які їхні рекомендації мають затверджуватися НВК.

За напрямами роботи на Національні комісії покладаються обов’язки:

- розробляти заходи з реалізації статутних завдань Секції, надавати відповідні рекомендації Національному виконавчому комітету УС МПА;

- виконувати доручення НВК та звітувати про їхнє виконання;

- підтримувати зв’язок з міжнародними комісіями МПА, втілювати в життя їхні рекомендації та подавати пропозиції щодо проведення в Україні міжнародних заходів, а також щодо участі делегацій УС МПА у заходах, які проводяться іншими національними секціями та Адмінцентром МПА;

- заохочувати і спонукати регіональні відділення та осередки підтримувати проекти УС МПА та заходи МПА;

- надавати консультативну допомогу регіональним відділенням та осередкам з питань реалізації власних проектів;

- збирати та аналізувати дані щодо проведеної роботи на місцях для підготовки звітів та матеріалів для сайту та інформаційного бюлетеню УС МПА;

- вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту, Регламенту, Положень УС МПА;

- готувати та подавати пропозиції до НВК щодо заохочення кращих відділень та осередків, а також найбільш активних членів громадської організації.

Крім зазначених обов’язків Національні комісії мають такі повноваження:

1. Національна комісія з питань зовнішніх зв’язків (НКЗЗ).

Визначає та вносить на розгляд Національного виконавчого комітету пропозиції щодо напрямків, а також форм і методів міжнародного співробітництва Секції, її регіональних відділень та осередків, узагальнює досвід роботи з цих питань, контролює виконання відповідних пунктів планів УС МПА.

2. Національна комісія з питань культури (НКК).

Визначає та вносить на розгляд Національного виконавчого комітету пропозиції щодо культурно-масових та спортивно-туристичних заходів Секції, в тому числі на міжнародному рівні, узагальнює досвід роботи з цих питань,  контролює виконання відповідних пунктів планів УС МПА.

3. Національна комісія з професійних питань (НКП).

Визначає та вносить на розгляд Національного виконавчого комітету пропозиції щодо професійного зростання членів МПА. Організовує з цією метою обмін досвідом роботи, надає допомогу галузевим службам МВС у проведенні конкурсів професійної майстерності та інших заходів за участі представників зарубіжжя. Сприяє проведенню науково-практичних заходів, в тому числі міжнародного рівня, за участю членів Секції, контролює виконання відповідних пунктів планів УС МПА.

4. Національна комісія з внутрішніх питань (НКВ).

Формує плани роботи Секції за головними напрямками; відповідає за підготовку основних нормативних документів Секції;  контролює виконання вимог Законів та підзаконних нормативних документів України, що регламентують діяльність громадських організацій, а також Статуту, Регламенту та Положень УС МПА в діяльності НВК, регіональних відділень та осередків; організує проведення засідань НВК та Конгресів УС МПА, контролює виконання рішень керівних органів та планів роботи УС МПА; подає пропозиції до НВК щодо вдосконалення роботи  регіональних відділень і осередків та щодо розповсюдження кращого досвіду роботи, проведення загально-секційних та відкритих регіональних заходів.

5. Національна комісія з соціальних питань (НКС).

Займається проблемами соціальної роботи, вносить пропозиції до НВК щодо надання допомоги членам УС МПА чи працівникам поліції, які її потребують, а також щодо шефської допомоги соціальним установам (дитячі будинки, ліцеї) де живуть та навчаються діти поліцейських; займається питаннями приміщень УС МПА, узагальнює досвід роботи з цих питань,  контролює виконання відповідних пунктів плану УС МПА.

6. Національна комісія з питань спортивно-масової роботи (НКСМ).

Визначає та вносить на розгляд Національного виконавчого комітету пропозиції щодо напрямків, форм і методів  участі членів МПА у спортивно-масових заходах. Організовує з цією метою обмін досвідом роботи, надає допомогу галузевим службам МВС у проведенні змагань з прикладних та масових видів спорту, інших заходів за участі представників зарубіжжя. Сприяє проведенню спортивно-методичних конференцій, семінарів, у т. ч. міжнародного рівня, інших заходів за участі членів Секції, контролює виконання відповідних пунктів планів УС МПА.

 

Головою кожної комісії має бути член ПВБ. За його пропозиціями Постійною Виконавчою Радою формується та затверджується чисельний та персональний склад членів комісії.

Засідання комісій скликаються регулярно: в очному форматі – не рідше, ніж один раз на рік (як правило, у зв’язку зі скликанням Конгресу), в інших форматах - з використанням сучасних комунікаційно-інформаційних технологій - по мірі необхідності, але не рідше, ніж  один раз у квартал.

Національний виконком планує періодичні звіти голів комісій щодо їхньої діяльності на засіданнях НВК або НВР.

Національна Виконавча Рада може тимчасово призначити додаткові комісії для вирішення окремих питань. Голові такої комісії може бути дозволено брати участь у засіданнях НВК, однак без права вирішального голосу.

Дане Положення затверджено XІ Національним конгресом УС МПА 16 листопада 2017 року в м. Києві і набуває чинності  від дня затвердження.

18 – 23 вересня 2018 року в м. Роттердамі (Нідерланди) відбувся черговий, 63-й Всесвітній Конгрес МПА.

На Конгрес прибули представники національних секцій 63-х країн світу. З різних причин були відсутні делегації Аргентини, Ботсвани та Мексики. Українську секцію представляв її віце-президент Олександр Зарубицький.

Конгрес розпочався із вшанування пам’яті Георгіоса Катсаропулоса, колишнього Генерального секретаря МПА, який після важкої і тривалої хвороби пішов з життя влітку цього року.

На початку роботи Конгресу були представлені новообрані президенти національних секцій. Було зазначено, що в секціях змінився майже кожен четвертий президент.

Було також проаналізовано стан справ в окремих секціях, які на даний час потребують посиленої уваги у зв’язку із складною ситуацією, яка там має місце.

Конгрес заслухав звіти Міжнародного Президента П’єра Мартіна Мулена, голів Міжнародних Комісій МПА і т. в. о. Генерального секретаря МПА Стівена Крокарда щодо проведеної роботи за останній рік.

Про фінансовий стан МПА розповів Міжнародний скарбник Ромен Міні.

Конгрес констатував, що загальна чисельність МПА складала на 1.01.2018 року 360 тисяч 910 членів.

Гостра дискусія між делегатами точилася навколо партнерства, яке має місце у більшості секцій. На національному рівні ця проблема знайшла відображення у статутних документах, але вона не закріплена у відповідних директивах МПА. Більше того, багато хто з учасників Конгресу наполягав взагалі відмовитися від партнерства як такого, що суперечить ідеям Артура Троупа. Отже, Конгрес запропонував Міжнародному Виконавчому Бюро більш ґрунтовно опрацювати це питання і підготувати відповідне рішення.

Президент МПА П’єр Мулен і Міжнародна Комісія Асоціації повідомили про переговори, які ведуться з керівництвом ООН і Ради Європи для посилення позицій МПА у цих міжнародних організаціях.

У той же час МПА запрошена до співробітництва Спілкою міжнародних організацій – авторитетною неурядовою структурою, яка існує з 1907 року зі штаб-квартирою у Брюсселі.  

Конгрес тимчасово припинив членство національних секцій Ботсвани і Мексики у складі МПА за втрату будь-яких контактів з Асоціацією і відсутність інформації щодо їхньої діяльності. Були прийняті до уваги пропозиції національних секцій ПАР і США вивчити стан справ у згаданих секціях і надати їм необхідну допомогу.

Конгрес прийняв рішення надати статус тимчасового члена Національній секції Киргизії. Отже, у даний час у складі МПА функціонує 65 національних секцій.

У доповіді Голови Міжнародної комісії з професійних питань Мей-Брітт Роннебро багато уваги було приділено перевагам навчання у Гімборні, окремим соціальним проектам національних секцій, які підтримані МПА, міжнародним молодіжним семінарам і науково-практичним заходам, «круглим столам», які відбуваються на національному рівні.

Щодо соціальних проектів, то як приклад було наведено ініціативу Майкла Одіссеоса, колишнього Президента МПА, а зараз – Президента Національної секції Кіпру, який запропонував створити консорціум і відповідний форум, який розглядав би питання допомоги безпритульним дітям. Це – одна з актуальних проблем сьогодення. Зараз форум існує і до нього приєдналося чимало секцій.

Щодо проведених «круглих столів», то їхня тематика визначалася, переважно, принципами, закладеними у Декларації з прав людини, якої неухильно дотримується МПА, - відкрите суспільство для Європи, свобода від бар’єрів та інше.

Українська секція за підсумками звітного періоду була відзначена Почесним сертифікатом визнання за професійну роботу.

Гал Шарон, Міжнародний віце-президент і Голова Міжнародної соціальної комісії з питань культури поряд з іншим представила спортивні підсумки року. Багато теплих слів було сказано на адресу Української секції, футбольні команди якої завоювали золоті нагороди всіх міжнародних змагань МПА цього року – у Іспанії (Пальма-де-Мальорка), Португалії (1 Міжнародні ігри МПА), Польщі та Румунії.

Багато золотих медалей вибороли спортсмени УС МПА і в інших видах змагань - різних видах єдиноборств, важкої атлетики, плаванні.

Конгрес ухвалив рішення провести чергові Ігри МПА 10-15 травня 2020 року в Чорногорії.

На Конгресі було повідомлено про початок роботи нового веб-сайту МПА як важливого джерела оперативної інформації від штаб-квартири Асоціації, її керівних органів.

За традицією були оголошені кращі сайти національних секцій. Серед тих, хто отримав золоту нагороду, Українська секція МПА. Її представнику був вручений Почесний сертифікат «Gold Website Award 2018».

Ми розділяємо задоволення від високої оцінки  сайту УС МПА з нашим інформаційним партнером Seo-Design.

Наступний, 64-й Всесвітній Конгрес МПА відбудеться 8-13 жовтня 2019 року в Хорватії.  

  

На Конгрес прибули делегації 63-х національних секцій

У Президента МПА П'єра Мулена гарний настрій. Це важливо для успішного проведення Конгресу

Перед урочистим відкриття Конгресу. На передньому плані делегати національних секцій Угорщини, Литви, Польщі і Греції

Делегація Національної секції Свазіленду - країни, яка нещодавно отримала нову назву - Королевство Есватіні

Члени Міжнародного виконавчого бюро. У ці дні у них багато роботи.

На передньому плані - наші друзі і колеги з Національної секції МПА Казахстану

Конгрес розпочав робочі засідання. У президії

У залі засідань робоча обстановка

На трибуні Конгресу Президент МПА П'єр Мулен

Синхронний переклад здійснювався англійською, німецькою, французькою, іспанською та російською мовами

Про спортивну роботу в МПА доповіла віце-президент Гал Шарон

Під час отримання нагород за кращу роботу

Почесний сертифікат, яким нагороджена Українська секція за професійну діяльність

Сайт УС МПА відзначено Почесним сертифікатом "Золотий вебсайт 2018"

 

Понедельник, 03 Сентябрь 2018 19:20

Гість з України у штаб-квартирі МПА

Член Осередку НАВС УС МПА, відомий спортсмен, чемпіон світу з пауерліфтінгу Юрій Попов став гостем Адмінцентру МПА у англійському місті Ноттінгемі.

Це був перший візит до штаб-квартири МПА представника від   України за всі роки існування Міжнародної поліцейської асоціації, тож посланця  нашої громадської організації зустріли гостинно та з великою зацікавленістю.

Під час розмови Ю. Попов розповів про роботу нашої Секції та її Осередку Національної академії внутрішніх справ, який його делегував, та презентував сайт Осередку в  мережі Інтернет, що викликало певне здивування присутніх співробітників Адмінцентру, які були вражені цим переглядом і, зокрема, значними спортивними досягненнями українських спортсменів на світовій арені. Тож робота нашої громадської організації та її спортивні здобутки були відзначені нагородою  від керівника  Адмінцентру Ельке Шульпен-Робертс, яка вручила Юрію Попову пам’ятну срібну медаль засновника світової організації МПА   Артура Троупа. 

Наостанок старший адміністратор офісу Кері Гіл висловила ряд ділових побажань стосовно роботи Української секції МПА.

Зустріч завершилася обміном сувенірами та пам’ятним записом Ю. Попова у Книзі почесних гостей Міжнародного адмінцентру.

Потому Ю. Попов був запрошений до офісу Національної секції МПА Великобританії, де мав змістовну розмову з англійськими колегами.

Гостю з України було влаштовано цікаву екскурсію, в тому числі до музею Шерлока Холмса.

Тут історія МПА відображена з перших кроків

У Міжнародному адмінцентрі багато цікавих сувенірів з різних країн

Спілкування було теплим

Медаль Артура Троупа для Осередку НАВС УС МПА

Вхід до музею Шерлока Холмса

Експозиція музею дуже цікава

Члени Осередку НАВС взяли участь у презентації історико-культурного проекту музею «Історія становлення української нації», яка відбулася у готельно-ресторанному комплексі «Фортеця Гетьмана». Це надсучасний музей, аналогів якому немає в жодній  країні світу. У ньому представлено історію нашого народу у 3D фігурах видатних українців, діорамах, мапах, картинах, починаючи від розбудови  Київської Русі і до сьогодення.

В основі музею – історичні факти, спрямовані на пробудження національної свідомості українців, підняття самооцінки нації, гідності та патріотизму. Усі композиції   супроводжуються діорамами, інформаційними (мультимедійними) стендами, що містять історичну інформацію щодо становлення української нації  та розбудови державності.   Над проектом працює потужна команда - понад 50 авторитетних фахівців, серед яких історики, скульптори, дизайнери, ІТ-спеціалісти, громадські діячі, волонтери. Експонати кожної композиції будуть об’єднані історичним фактом або спільною ідеєю. Це допоможе глибоко осмислити відповідний внесок у становлення української нації. Усі інсталяції супроводжуватиме інтерактивний аудіо- та відеоконтент, що буде сприяти зануренню глядача в атмосферу відтвореної епохи.

В описаному вигляді музей предстане для широкого загалу восени цього року. Поки що ознайомитися з експозицією можна на наших знімках.

Відвідати музей зможуть усі бажаючі за адресою: Київська область, с. Гатне, вул. Інститутська, 103, готельно-ресторанний комплекс «Фортеця Гетьмана» (ст. метро «Теремки»).

 

 

                                                               

Перші відвідувачі музею, що створюється, - члени осередку НАВС

Розповідає власник комплексу "Фортеця Гетьмана" і ініціатор експозиції Валерій Галан

 

Среда, 25 Июль 2018 14:56

Який відпочинок краще…

Літо в розпалі. Для грибників і рибалок - роздолля. А в осередку НАВС справедливо вважають, що рибалка - це не тільки поєднання корисного з приємним, але і серйозний вид спорту. При правильній організації, звичайно.

Отже, змагання були приурочені до чудового сімейного дозвілля, який організувала для себе група членів осередку на базі відпочинку "Діброва" на мальовничому березі Корнинського водосховища в Житомирській області.

Згідно умов проведення змагань усі учасники мали цілу добу для вивчення рельєфу та особливостей водойми, пошуку кращих місць для риболовлі.

 Оскільки правилами не було встановлено обмежень видів  знарядь, їхньої кількості та засобів рибальства, то частина спортсменів обрала місця на березі водосховища, а інші налаштувалися рибалити з човнів.

Погіршення погоди та рясний дощ у день змагань не зупинили спортсменів. Усі вони витримали випробування та прибули на зважування з вражаючими  трофеями.

До трійки призерів увійшли:  Юрій Новосьол, Володимир Дорофєєв і Анатолій Капітанський.

Після вручення нагород переможцям та дипломів усім учасникам змагань    виловлену рибу приготували до святкового столу. Доповнили меню майстерно  виготовлені  шашлики. Решта часу була присвячена відпочинку - купанню, збиранню ягід та грибів, катанню на човнах. Спілкування з чудовою природою на Корнінському водосховищі залишило незабутні враження і у дорослих, і у дітей.

Рибалка любить тишу

Клювання почалося

Рибалка вдалася

Трофеї вражають

Підсумки змагань підбито

Кращі карасі вже побували на сковорідці

Яка рибалка без шашликів

Святкове застілля очікується смачним

Для любителів грибів тут також багато спокус

Головне на завершення відпочинку - гарний настрій

 

У Київському міському відділенні Української секції МПА відбувся «круглий стіл» з нагоди 20-річчя створення цього регіонального підрозділу.

У роботі засідання взяв участь президент УС МПА Андрій Василишин.

Голова відділення Анатолій Ікранов у своїй доповіді розповів присутнім про етапи становлення підрозділу, здобутки і недоліки на цьому шляху, зупинився на планах на майбутнє.

Заступник голови Юрій Кучинський доповнив розповіддю про діяльність МПА в цілому, про досвід ділового і культурного співробітництва з колегами за кордоном.

Учасники зустрічі із зацікавленістю приєдналися до розмови, висловили багато конструктивних зауважень і пропозицій щодо роботи відділення.

Перед присутніми виступив Президент УС МПА Андрій Василишин. Він тепло привітав учасників «круглого столу» з ювілеєм і побажав їм плідної роботи. Президент розповів також про заходи, які здійснює Секція, її місцеві осередки.

«Круглий стіл» пройшов цікаво і по-діловому.

Наприкінці А. Василишин вручив членам відділення відзнаки Секції з нагоди 20-річчя.

Виступає голова відділення Анатолій Ікранов

Президент УС МПА А. Василишин вручає відзнаки Секції членам відділення

Учасники зустрічі

29-30 червня 2018 р. у м. Києві відбувся відкритий Кубок світу з пауерліфтінгу та окремих силових дисциплін «Global Power Federation (GPA-GPF)» за участі спортсменів Беларусі, Індії, Ірану, Молдови та України.

На цих міжнародних змаганнях дві золоті медалі здобув член Осередку НАВС УС МПА,   начальник відділу Київського рибоохоронного патруля, майстер спорту Юрій Попов, який виступав під прапором Української секції МПА.

Зокрема, Ю. Попов виборов 1 місце у класичному жимі лежачі (результат - 160 кг) у ваговій категорії до 125 кг, вік  від 40 до 49 років. Він також зайняв 1 місце у екстремальному жимі штанги вагою 75 кг - 40 повторів (3 тони) за 1,5 хвилини.

Раніше ми повідомляли, що Ю. Попов у листопаді минулого року також здобув 1 місце і завоював «золото» чемпіонату світу з пауерліфтінгу, а до цього тричі ставав чемпіоном України з цього виду спорту.

Восени цього року Ю. Попов візьме участь у відкритому Кубку Євразії з пауерліфтінгу.

Побажаємо талановитому спортсмену нових перемог!

Івано-Франківське відділення УС МПА тривалий час співпрацює з колегами з польських міст Ополе та Катовіце. У червні цього року коло польських партнерів розширилося. Днями на запрошення голови Тарнувського відділення національної секції МПА Польщі Станіслава Лея делегація з Прикарпаття у складі трьох осіб на чолі з головою відділення УС МПА Михайлом Березовським завітала до польських колег. У Тарнуві в цей час відбувалася традиційна щорічна зустріч друзів - членів місцевого осередку МПА та клубу байкерів Малопольського воєводства.

Офіційна частина візиту передбачала обговорення напрямів співпраці та підписання відповідного меморандуму, а також огляд експозиції музею місцевого підрозділу МПА, зустріч з його членами.

Для гостей була організована цікава екскурсія містом, що є одним із найстаріших у Польщі, відвідання Базиліки Божої матері, яка відноситься до 1410 року і охороняється ЮНЕСКО, а також палацу Гетца.

Відбулася тепла зустріч з байкерами, під час якої українці оглянули техніку і подивилися показові виступи майстрів їзди на мотоциклах.

У кінці візиту учасники зустрічі обмінялися сувенірами, в тому числі атрибутикою національних секцій МПА, висловили надію, що подальша співпраця буде плідною і активною, із залученням молодих працівників поліції – членів МПА.

Розмова з польським колегою

Під час зустрічі з байкерами

Новий байкер - Михайло Березовський

Обмін сувенірами

В невимушеній обстановці

Запис у Книзі почесних гостей

 

Воскресенье, 24 Июнь 2018 13:08

Привітали Луганський університет

Наприкінці травня Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка святкував 25-річчя від дня заснування.

В урочистих заходах взяв участь голова Луганського регіонального відділення Української секції МПА Геннадій Іваненко.

Керівник відділення привітав колектив університету та за дорученням Національного виконкому вручив почесні відзнаки Секції співробітникам ЛДУВС– членам УС МПА.

Багаторічна плідна співпраця Університету та Української секції Міжнародної поліцейської асоціації сприяє зростанню фахового потенціалу науково-педагогічних працівників та підвищенню авторитету закладу вищої освіти МВС як в Україні, так і за її межами.

Вручення нагород

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2