МІЖНАРОДНІ ПРАВИЛА МПА

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

1. Основні принципи

НАЦІОНАЛЬНІ СЕКЦІЇ

2. Членство
3. Статути
4. Адміністративне управління і структура
5. Призупинення роботи Секції (позбавлення права голосу)
6. Захист емблем
7. Членські квитки
8. Представлення
9. Спостерігачі

МІЖНАРОДНА ВИКОНАВЧА РАДА (МВР)

10. Засідання
11. Втрата права голосу
12. Порядок денний
13. Головування
14. Ведення засідань

ПОСТІЙНЕ ВИКОНАВЧЕ БЮРО (ПВБ)

15. Вибори бюро
16. Радник
17. Внутрішні аудитори
18. Голова і заступники (заміщення)
19. Міжнародний адміністративний центр (МАЦ)

ІНШІ РЕГУЛЯТИВНІ ПРАВИЛА

20. Бізнесові підприємства
21. Внутрішні справи
22. Перегляд Правил і Директив
23. Набуття чинності

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

Стаття 1 - Основні принципи
Основою Міжнародних правил є стаття 20 Міжнародного статуту.

НАЦІОНАЛЬНІ СЕКЦІЇ

Стаття 2 - Членство
1. Існують такі категорії і умови членства в Асоціації:
а) Звичайне членство
Кожна Секція повинна сама визначати, хто має вважатися таким, що належить до поліцейської служби, а хто може прийматися як член Асоціації. Секція також може обмежити зарахування цивільних осіб та приймати у члени лише офіцерів поліції. Про умови членства та будь-які зміни і доповнення, внесені до них, слід повідомляти ПВБ (Постійне виконавче бюро).
Співробітники поліцейських служб, які не є членами МПА і які переїхали на проживання до іншої країни, можуть бути прийняті до Асоціації як члени, якщо вони задовольняють умови членства тієї країни. Якщо вони вже є членами МПА, то можуть зберігати своє членство у своїй колишній Секції або перевести його в Секцію нової країни їхнього проживання. Це також поширюється на співробітників поліцейських служб, що працюють у відрядженні в іншій країні.
б) Іноземне асоційоване членство.
Члени поліцейської служби в країні, де нема Секції МПА, можуть набувати членство в діючих Секціях на умовах іноземного асоційованого членства. У разі відкриття Секції в цій країні таке членство припиняється.
в) Особливе членство
Секції можуть дозволяти членство в МПА удівцям чи вдовам поліцейських на умовах особливого (виняткового) членства. Членство на особливих умовах надає ті ж самі права й обов'язки, що і в разі звичайного членства. Однак, таке членство не дає права на створення будь-якого керуючого офісу.

Стаття 3 - Статути
1. Статути Секцій слід подавати до ПВБ однією з офіційних робочих мов відразу після того, як вони були ухвалені, або до них внесено зміни чи доповнення.
2. Розбіжності (невідповідності) в національних і міжнародних статутах, викликані національним законодавством, мають розглядатися МВР 
(Міжнародною виконавчою радою). Вони не повинні ставити під сумнів основні принципи, визначені в частині А Міжнародного статуту.

Стаття 4 - Адміністративне управління і структура
1. Географічно Секції можуть розподілятися на регіональні групи, якщо такий поділ найкраще задовольняє інтереси членства і належного управління.
2. Такі регіональні групи мають обмежувати свою діяльність своїми відповідними регіонами. Вони не можуть бути незалежними, і стосовно Асоціації їх може представляти лише Національний виконавчий комітет.
3. Ні Секція, ні регіональна група не можуть брати на себе чи на Асоціацію зобов'язання щодо набрання членства в будь-якій іншій організації без попередньої згоди на це МВР.
4. Робочі групи або інші спеціальні групи за інтересами навіть у разі членства в міжнародній організації, можуть звертатися з питаннями лише через свої Секції.
5. Секції можуть відкривати представництва МПА в своїх країнах у відповідності до положень Директиви про представництва МПА.

Стаття 5 - Призупинення роботи Секції (позбавлення права голосу)
1. МВР може призупинити роботу Секції у таких випадках: 
а) у разі порушення Міжнародного статуту, правил чи директив; 
б) коли зовнішні обставини перешкоджають Секції виконувати її статутну діяльність у близькому майбутньому, зокрема, коли національне законодавство стоїть на заваді впровадження основних принципів, визначених у Міжнародному статуті; 
в) коли Секція не сплатила своїх міжнародних внесків за два роки і не виконує своїх фінансових зобов'язань після того, як одержала листа щодо необхідності такого виконання від Міжнародної скарбниці, 
г) коли Секція не подає жодних повідомлень про стан роботи або іншу інформацію, яку вимагало ПВБ протягом двох років, 
д) коли кількість членів Секції знижується менше мінімального рівня у 50 членів, як це передбачено Директивою про відкриття і прийняття в члени національних секцій; 
е) якщо сама Секція звертається з таким проханням. Пояснення причини такого звертання не вимагається.
2. За рекомендацією ПВБ Міжнародна виконавча рада може призначити певну Секцію представляти інтереси тієї Секції, робота якої була призупинена (однак, без права голосувати від її імені), а також сприяти пошуку шляхів для відміни дії заходів про призупинення.
3. У разі виняткових обставин ПВБ може дати розпорядження про термінове призупинення роботи Секції, якщо стан справ вважається таким, що суперечить Міжнародному статуту, і рішення не може чекати до наступного засідання МВР. За таких обставин ПВБ має негайно призначити іншу Секцію представляти інтереси Секції, робота якої була призупинена, як це передбачено в Міжнародних правилах, (ст. 5.2).
4. Коли робота Секції призупинена, права голосу втрачаються. Можна лише відряджати спостерігачів на світові конгреси МПА та конференції МВР, однак, їхні витрати на відрядження не компенсуватимуться.
5. Члени Секції, право голосу якої призупинено, продовжують вважатися членами МПА серед інших Секцій, що допущені до подій, і користуються такою ж увагою навіть тоді, коли їхній членський квиток не має позначки про чинність.
6. На міжнародні позиції чи членство в міжнародних комісіях, які мають члени Секції, право голосу якої було призупинено, це не впливає.
7. Секції, право голосу яких було призупинено, одержуватимуть інформацію, циркуляри і таке інше за умови, що їх НВК продовжують працювати.
8. Кожен випадок призупинення права голосу має аналізуватися на наступному засіданні МВР. З цією метою Секція, призначена представляти інтереси Секції, що позбавлена права голосу, має подавати звіт. Якщо причина призупинення права голосу не усунена, МВР може продовжити період позбавлення права голосу або розглядати питання виключення з членства такої Секції у відповідності до Міжнародного статуту (ст. 9).
9. Відміна дії заходу щодо позбавлення права голосу може здійснюватися лише за рішенням МВР.
10. Якщо заходи щодо позбавлення права голосу мають бути зняті, МВР за рекомендацією ПВБ повинна спочатку вирішити питання сплати будь-яких боргів щодо внесків, які мають бути сплачені Секцією, роботу котрої було призупинено.

Стаття 6 - Захист емблем
1. Емблеми МПА не повинні використовуватися з комерційною метою.
2. Секції можуть уповноважувати свої регіональні групи та їх членів на
використання емблем лише за чітко виражених вище умов. У разі використання будь-якої з емблем слід відповідним чином показати знак про захист авторського права.
3. Будь-які зміни, внесені до емблем, призводять до ризику порушення закону про захист авторського права і, отже, не дозволяються. Зразки двох захищених форм зберігаються у Генерального секретаря МПА.

Стаття 7 - Членські квитки
1. Існують два види членських квитків:
а) На блакитній тканинній основі, куди можна вклеювати щорічні марки; 
б) Квиток за типом кредитної картки, який дійсний лише протягом одного року.
Кожна Секція сама вирішує, який тип членського квитка вона використовуватиме.
2. Лише такі стандартні міжнародні членські квитки МПА, які чинні протягом поточного року, є доказом членства в Асоціації.
3. Відповідальність за друк членських квитків на блакитній тканинній основі покладено на Міжнародного скарбника. У нього секції замовляють свої членські квитки і щорічні марки.
Міжнародне казначейство зобов'язане забезпечувати шаблон членських квитків за типом кредитних карток у готовій друкованій формі. За друк карток відповідає Секція, яка використовує такі квитки.
4. У членських квитках має вказуватися прізвище/ім'я члена, секція, номер набуття членства та рік вступу до МПА, і це повинно подаватися однією з офіційних робочих мов. На зворотному боці квитка може бути вміщена інша інформація, яку вимагає Секція.
5. Членські квитки залишаються власністю секції, яка замовила їх випуск.
6. Членські квитки МПА, які втратили чинність у поточному році, можуть зберігатися і повертатися в Секцію, яка замовила їх випуск, за умови, що вони були не чинними принаймні протягом року. Це не стосується членів Секцій, право голосу яких було призупинено (дивись Міжнародні правила (ст. 5.5).

Стаття 8 - Представлення
1. Національний президент має представляти Секцію в МВР як делегат МВР і бути представником під час голосування на Світових конгресах МПА та конференціях МВР.
2. Як делегат МВР національний президент може бути представлений на Світових конгресах МВР та конференціях МВР у відповідності до Міжнародних правил (ст. 10.4).

Стаття 9 - Спостерігачі
Кожна Секція може відряджати на Світові конгреси МПА та конференції МВР не більше двох спостерігачів за свій власний рахунок.

МІЖНАРОДНА ВИКОНАВЧА РАДА (МВР)

Стаття 10 - Засідання Ради
1. Делегат від кожної Секції, окрім Секції, що позбавлена права голосу у відповідності до Міжнародного статуту (ст. 8), запрошується для участі в роботі Світових конгресів МПА та конференцій МВР за рахунок Асоціації.
2. Прізвища та адреси делегатів і спостерігачів від кожної Секції мають повідомлятися Генеральному секретарю МПА принаймні за 90 днів до початку роботи Світового конгресу МІІА чи конференції МВР.
3. У разі, коли імена і адреси делегатів або будь-яких спостерігачів не будуть відомі попередньо за 90 днів до початку роботи Світового конгресу МПА або конференції МВР, слід повідомити про кількість осіб, що мають намір брати участь у роботі, до кінцевого терміну, визначеного в Міжнародних правилах (ст. 10.2). Пізніше імена та адреси мають надаватися Генеральному секретарю МПА попередньо до початку засідання.
4. Якщо делегатом є не національний президент, як це визначено в Міжнародних правилах (ст. 8), то заявки на участь є чинними лише за підписом президента і генерального секретаря Секції.
5. У разі, коли певна Секція бажає, щоб на Світовому конгресі МПА або конференції МВР її представляла інша Секція, вона повинна надіслати Генеральному секретарю МПА письмове повідомлення про це принаймні за 90 днів до початку засідання. Як альтернатива повідомлення може вручатися у будь-який час попередньо до початку засідання у разі, коли Секція, що буде представлена іншою, вже зареєструвалася для роботи в засіданні у відповідності до Міжнародних правил (ст. 10.2). У будь-якому разі повідомлення буде чинним лише коли воно заповнене на відповідному бланку і підписано президентом та генеральним секретарем Секції. Форма має також містити письмову згоду президента Секції, призначеного виступати повноважним представником.
Повноваження чинні для усіх голосувань і виборів на світових конгресах МПА та конференціях МВР і не можуть бути обмеженими. Кожен делегат може представляти не більше однієї іншої Секції.
6. У разі виникнення, непередбачуваних обставин, які перешкоджають зареєстрованому делегату взяти участь у засіданні, особа від цієї ж Секції, послана на заміну, до початку засідання має представити ПВБ лист, підписаний президентом Секції, у якому чітко зазначено його призначення як делегата.
7. Усі повідомлення можуть посилатися факсом. Повідомлення, які не потребують підписів, можуть також посилатися електронною поштою (згідно з МП ст. 30.2 і 10.3 лише щодо повідомлень). У разі використання поштових засобів зв'язку Секції мають одержати підтвердження про відправлення повідомлення.

Стаття 11 - Втрата прав голосування
Делегати, які не зареєструвалися відповідно до Міжнародних правил (ст. 10), і делегати від Секцій, що не сплатили своїх міжнародних внесків, як передбачено Міжнародним статутом (ст. 15.3), не мають права голосу під час проведення конференції. Окрім того їм не компенсують витрат на проїзд і проживання, пов'язані з участю в роботі конференції.

Стаття 12 - Порядок денний
1. Проект порядку денного може включати лише ті пропозиції, що були подані Генеральному секретарю МПА у письмовій формі принаймні за 90 днів до проведення засідання. Пропозиції повинні бути вмотивовані з поясненням пунктів для обговорення. Також мають надаватися деталі будь-яких фінансових наслідків.
2. Пропозиції стосовно перегляду Міжнародного статуту повинні подаватися Генеральному секретарю МПА у письмовій формі принаймні за 6 місяців до проведення Світового конгресу МПА.
3. Пропозиції стосовно перегляду Міжнародних правил і директив повинні подаватися Генеральному секретарю у письмовій формі принаймні за 4 місяці до проведення Світового конгресу МПА або конференції МВР.
4. Порядок денний має включати звіти від:
- Генерального секретаря МПА,
- Міжнародного скарбника,
- внутрішніх аудиторів,
- міжнародних комісій та
- Секцій, як цього вимагають Міжнародні правила (ст. 5.8.)
Такі звіти повинні бути подані Генеральному секретарю за 90 днів до початку засідання.
5. Пропозиції від ПВБ щодо членства нових секцій повинні вноситися окремо в останньому пункті порядку денного до розгляду "Різне".
6. За 45 днів до початку проведення Світового конгресу МПА або конференції МВР Генеральний секретар МПА має надіслати усім зареєстрованим Секціям документи та інформацію офіційною робочою мовою, а саме:
- проект порядку денного,
- перелік кандидатів до ПВБ і внутрішніх аудиторів,
- пропозиції для розгляду.
- звіти, подані у відповідності до МП (Ст. 12.4),
- перелік делегатів,
- перелік спостерігачів та
- імена уповноважених представників згідно з МП (ст. 10.5),
7. Порядок денний приймається делегатами на самому початку засідання.

Стаття 1.3 - Головування
Головує на світових конгресах МПА чи конференціях МВР Генеральний секретар МПА, а у разі його відсутності - уповноважений представник.

Стаття 14- Ведення засідань
Порядок проведення Світових конгресів МПА і конференцій МВР має відповідати процедурі, визначеній у Директиві щодо ведення засідань.

ПОСТІЙНЕ ВИКОНАВЧЕ БЮРО (ПВБ)

Стаття 15 - Вибори бюро
1. Кандидатури на посади в ПВБ повідомляються Генеральному секретарю МПА принаймні за 90 днів до проведення світового конгресу МПА. По закінченні цього терміну ніякі повідомлення щодо посад у ПВБ не приймаються, за винятком випадку, коли на час виборів кандидатури на посаду немає: в цьому разі кандидатури на посаду може подавати МВР. Висування і обрання кандидатів не може проводитися без їхньої згоди.
2. Виборчий процес проводиться одним із делегатів або чинним членом ІІВБ, що обирається з-поміж учасників. Обрана особа може призначити певну кількість помічників для підрахунку голосів.
Така, обрана для проведення голосування, особа не може бути у списку кандидатів на посаду і не може представляти Секції, які висунули своїх кандидатів.
3. Вибори ПВБ проводяться в такому порядку:
- президент,
- перший віце-президент,
- другий віце-президент,
- третій віце-президент,
- генеральний секретар,
- помічник генерального секретаря,
- міжнародний скарбник,
- помічник міжнародного скарбника.
4. Вибори проводяться шляхом таємного голосування. Виборчі бюлетені роздаються делегатам для кожного раунду голосування. Виборчі бюлетені мають зберігатися протягом одного року від дня голосування. Якщо на посаду пропонується лише одна кандидатура, голосування може проводитися підняттям рук делегатів.
5. Обраним вважається кандидат, який набрав більше половини від кількості голосів.
Якщо є кілька кандидатів і жоден з них не набрав необхідного відсотка
голосів, проводиться повторне голосування серед двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.

Стаття. 16 - Радник
Після обрання нового президента МПА Міжнародна виконавча рада може призначити президента, який залишає цю посаду, радником ПВБ на період до кінця наступної конференції МВР. У радника немає права голосу.

Стаття 17 - Міжнародні аудитори
1. На світовому конгресі МПА обирають двох внутрішніх аудиторів. Для
таких виборів застосовують процедури, викладені в Міжнародних правилах (ст. 15.1, 15.4 та 15.5).
2. Аудитори відповідають за перевірку точності отримання доходів і здійснення витрат міжнародної скарбниці та засвідчують, що рахунки ведуться згідно з Міжнародним статутом, правилами та рішеннями МВР і ПВБ. Також вони подають МВР письмовий звіт на кожний Світовий конгрес МПА і конференцію МВР.

Стаття 18 - Голова і заступники (замісники)
1. ПВБ має проводити засідання принаймні раз на рік для аналізу стану управління Асоціацією. В період між засіданнями робота проводиться шляхом листування або в будь-який інший спосіб.
2. На засіданнях ПВБ головує Президент , який має право вирішального голосу в разі рівного голосування.
3. Питання заміщення (заступництва) мають вирішуватися таким чином:
- Президента мають заміщати Віце-президенти в порядку їх старшинства,
- Генерального секретаря та Міжнародного скарбника - їх заступники.
Якщо посада вакантна, заступник виконує обов'язки до закінчення
терміну обрання.

Стаття 19 - Міжнародний адміністративний центр (МАЦ)
1. ПВБ має утримувати Міжнародний адміністративний центр (МАЦ).
2. МАЦ мас бути під контролем Генерального секретаря і сприяти роботі Асоціації.
3. На ПВБ покладено відповідальність за укладання угод щодо оренди, лізингу та трудових контрактів.
4. У звіті Генерального секретаря для МВР (Міжнародні правила (ст.12.4) також повинна бути інформація щодо роботи МАЦ.

ІНШІ РЕГУЛЯТИВНІ ПРАВИЛА

Стаття 20 - Бізнесові підприємства
ПВБ, Секціям та регіональним групам дозволяється укладати контракти і угоди з будь-якими іншими організаціями чи підприємствами за умови, що такі організації чи підприємства не мають жодного контролю або впливу ні на одну зі сторін МПА.

Стаття 21 - Внутрішні справи
1. Звіти та протоколи засідань, які визнаються внутрішніми документами згідно з Міжнародним статутом (ст. 18.2), на кожній сторінці мають позначатися "для внутрішнього користування", а в кінці містити посилання на рішення, згідно з яким такий статус документа було визначено. В додатку слід подавати перелік уповноважених осіб, які можуть отримувати такі документи.
2. Статус звітів і протоколів засідань визначається ПВБ, за винятком звітів, що подаються на розгляд до МВР, коли рішення має ухвалювати цей орган.
3. Статус документів, зафіксований Секціями чи їх регіональними групами, мають поважати усі члени Асоціації.
4. Обмежений статус документів застосовується лише у випадках, коли оприлюднення може завдати шкоди Асоціації.

Стаття 22 - Перегляд правил і директив
1. Питання про перегляд правил і директив може вирішуватися лише на Світовому конгресі МПА чи конференції МВР за умови його підтримки двома третинами усіх голосів секцій, що присутні або представлені на такому засіданні.
2. Будь-які доповнення і зміни набувають чинності відразу після закриття роботи світового конгресу МПА чи конференції МВР.
3. Коли на Світовому конгресі МПА чи конференції МВР було розглянуто пропозицію щодо внесення поправок у Міжнародні правила, то це питання більше не може обговорюватися протягом З-х років за винятком, якщо потрібно попередити або виправити суперечливість щодо іншої статті в Міжнародному статуті і Правилах.
4. Усі питання щодо тлумачення Правил і Директив мають попередньо вирішуватися ПВБ до прийняття рішення МВР.

Стаття 23 - Набуття чинності
Ці Міжнародні правила прийняті на XVIII Cвітовому конгресі МПА в місті
Любляна, Словенія, і набули чинності 22 вересня 2006 року.

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2