Про порядок оформлення заходів щодо міжнародної співпраці регіональних відділень та осередків УС МПА

   

Зазначений порядок має на меті узгодити питання міжнародної співпраці регіональних відділень та осередків  Української секції МПА (далі в тексті: місцеві осередки)  з Національними секціями інших країн чи міжнародними керівними органами Міжнародної поліцейської асоціації відповідно до п.2.2. статті 2 Статуту МПА (сприяння встановленню дружніх партнерських стосунків між працівниками міліції (поліції) країн – учасників МПА і участь у підтримці міжнародного співробітництва у правоохоронній діяльності, розвитку культурних зв'язків, розширенні знань та обміну професійним досвідом) та п. 4.2. статті 4 Регламенту УС МПА (відділення чи осередки обмежують свою діяльність територією чи підрозділами, на які поширюється їхня юрисдикція. Вони не можуть бути незалежними стосовно Української секції МПА, зобов’язані виконувати рішення Національних конгресів, конференцій НВР, НВК та Постійного виконавчого бюро (ПВБ) і повинні вирішувати усі питання співпраці з Національними секціями інших країн чи міжнародними керівними органами Асоціації лише через НВК УС МПА або Національну виконавчу раду).                          

 

І. Виїзд за кордон по лінії МПА

1.1.  Підставою для отримання дозволу на виїзд за кордон делегації місцевого осередку УС МПА є мотивоване письмове звернення на ім'я Президента Української секції МПА, що попередньо розглядається Виконавчим комітетом УС МПА.

1.2.  Звернення базується на підставі офіційного запрошення відвідати іноземну державу і має містити відомості про сторону, що запрошує (правоохоронний орган, міжнародна або громадська організація, персональне запрошення члена МПА іншої країни, тощо), країну, куди планується виїзд, мету, термін та умови перебування за кордоном, вид транспортного засобу, джерела фінансування, персональний склад групи (делегації) і хто її очолює.

1.3.  До звернення додаються:

-       копія офіційного запрошення;

-       робочий варіант програми перебування;

-       попередній розрахунок витрат,  погоджений зі скарбником (у разі фінансування за рахунок УС МПА).

1.4. Дозвіл на виїзд групи (делегації) за кордон надається Президентом УС МПА або особою, яка на даний час виконує його обов’язки, про що адміністративний центр повідомляє відповідне регіональне відділення.

1.5. Після повернення із-за кордону члени УС МПА представляють на ім'я Президента УС МПА письмовий звіт про участь у заходах, до якого додаються оригінали угод, протоколів, інших документів, що були підписані під час виїзду за кордон, інші інформаційні матеріали, зокрема щодо передового досвіду діяльності правоохоронних органів зарубіжних країн тощо, а також авансовий звіт фактичних фінансових витрат на виїзд (у разі фінансування за рахунок УС МПА).     

1.6. Розглянутий керівництвом Української секції МПА звіт направляється до Адміністративного центру УС МПА для узагальнення, аналізу і реалізації в межах компетенції, а також можливої публікації відповідних матеріалів на сайті або у Інформаційному бюлетені УС МПА.

 

ІІ.  Запрошення делегації національної  секції іншої країни

2.1. Керівник місцевого осередку направляє мотивоване письмове звернення на ім'я Президента Української секції МПА щодо намірів запросити делегацію Національної секції іноземної країни, в якому повідомляє про мету приїзду, термін та робочий варіант програми її перебування.

2.2. Президент УС МПА або особа, що на даний час виконує його обов'язки, після попереднього розгляду Виконкомом УС МПА, дає дозвіл на запрошення та проведення заходів щодо прийому іноземної делегації, про що Адміністративний центр письмово повідомляє керівництво місцевого осередку.

Після проведених заходів керівництво місцевого осередку УС МПА представляє на ім'я Президента УС МПА письмовий звіт, до якого додаються оригінали угод, протоколів, інших документів, що були підписані під час візиту іноземної делегації (у разі підписання таких документів), а також пропозиції щодо покращення міжнародної співпраці, фото- та відеоматеріали для можливої публікації на сайті або в інформаційному бюлетені.

 

ІІІ. Контроль за дотриманням положень встановленого порядку

Контроль за дотриманням положень встановленого порядку оформлення заходів щодо міжнародної співпраці регіональних відділень та осередків УС МПА покладається на керівників регіональних відділень та  Адміністративний центр УС МПА.

 

IV. Відповідальність за порушення встановленого порядку

Порушення членами УС МПА Порядку оформлення заходів щодо міжнародної співпраці регіональних відділень та осередків УС МПА, недотримання ними вимог законодавства України та держави перебування, етичних норм поведінки та кодексу поліцейської етики тягнуть за собою відповідальність згідно чинного законодавства та Статуту Української секції МПА.

 

V.  Набуття чинності

Ця  Директива ухвалена 13-ю конференцією Національної виконавчої ради УС МПА у місті Харкові і набула чинності 12 листопада 2010 року.                                                 

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2