Директива про фінансово–господарське забезпечення діяльності МГО УС МПА

                                                                                                                                                         Затверджено рішенням

                                                                                                                                                         НВР МГО УС МПА

                                                                                                                                                         29 грудня 2022 р.

                                                                                                                                                         Президент   А.В. Василишин

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                          

 ДИРЕКТИВА

про  фінансово – господарське  забезпечення  діяльності

 МГО «УС МПА»

Фінансово-господарська діяльність УС МПА здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, міжнародних і внутрішніх документів, які регламентують  діяльність УС МПА.

Головними джерелами фінансових надходжень Секції є разові (вступні) внески, періодичні (членські) внески, кошти або майно, отримані від провадження основної діяльності (надходження благодійних коштів, майна, безповоротно - фінансова допомога).

 

1. Види фінансових надходжень.

1.1.   Разові внески  (вступні).

Разові внески (вступні) - кошти, що сплачуються у році вступу до УС МПА.

Встановлюються наступні розміри разових (вступних) внесків відповідно до категорії членства в УС МПА: 

а) Основне (професійне) членство: атестовані та вільнонаймані працівники апарату МВС України, Національної поліції України, військовослужбовці Національної гвардії України, учасники бойових дій, пенсіонери та члени сімей (чоловік, дружина та не одружені діти) зазначених категорій, а також міліції, курсанти навчальних закладів МВС України, особи, що працюють на постійній основі в Адміністративних апаратах УС МПА та їх відокремлених підрозділів –600 грн.

б) Асоційоване національне членство: працівники, як атестовані, так і службовці правоохоронних органів (СБУ, ДСНСУ, Державної прикордонної служби України, митної служби, Державної пенітенціарної служби України, прокуратури), суду та Збройних сил України, а також пенсіонери зазначених категорій – 800 грн.»

в) Особливе членство: цивільні громадяни, що поділяють ідеї МПА і надають значну допомогу органам внутрішніх справ МПА  у вирішенні статутних завдань,  працівники поліції (міліції) інших держав, в яких не створені національні секції  МПА, і які є асоційованими членами УС МПА – 1500 грн.

 

1.2.   Періодичні внески  (членські, щорічні).

Періодичні внески (членські, щорічні ) - кошти, які сплачуються щороку.

Встановлюються наступні розміри періодичних (членських, щорічних) внесків відповідно до категорії членства в УС МПА:

а) для категорії „а” - 600 грн;

б) для категорії „б” - 800  грн;

в) для категорії ,,г” - 1500 грн.

 

1.3.   Кошти або майно, отримані від провадження основної діяльності.

Благодійні кошти, майно, безповоротна фінансова допомога юридичних та фізичних осіб, які надходять для забезпечення статутної діяльності УС МПА.

1.4.   Благодійні кошти, майно, безповоротна фінансова допомога складаються з:

а) коштів, що добровільно надаються кандидатами для вступу до МПА та членами Української секції МПА, юридичними та фізичними особами для забезпечення статутної діяльності УС МПА;

б) послуг чи предметів або техніки, які можуть бути використані при здійсненні статутної діяльності Секції.

1.5. Особливості сплати разових (вступних) і періодичних (членських, щорічних) внесків та погашення заборгованості:

а) розмір вступного або щорічного внеску може бути зменшений спеціальним рішенням ПВБ;

б) поновлення в членстві УС МПА здійснюється в індивідуальному порядку  ( можливо без сплати внесків за минулі роки).

 

2. Порядок відрахувань грошових надходжень регіональними відділеннями та осередками.

2.1. На Національному Конгресі щорічно визначається та затверджується Єдиний показник мінімальної вартості членства в секції на наступний  рік як суму відрахувань до Національного Адміністративного центру (НАЦ)  із розрахунку вартості адміністративно - технічного забезпечення діяльності УС МПА на одну особу.

2.2. Відрахування грошових надходжень до НАЦ УС МПА від сум разових та періодичних членських внесків здійснюється місцевими осередками на кожного члена в розмірі затвердженого Єдиного показника мінімальної вартості членства в секції з урахуванням його категорії членства у наступних розмірах:

категорія «а»- 300 грн.

категорії «б», «в», - 400грн.

 

2.3. З метою вирішення статутних завдань відділення та осередки відраховують до НАЦ УС МПА  добровільні пожертвування, безповоротну фінансову допомогу, інші кошти від провадження основної діяльності.

2.4. За рішенням ПВБ можуть проводитись додаткові відрахування до  НАЦ УС МПА та відділень і осередків для здійснення статутної діяльності та проведення спільних масових заходів.

 

3. Порядок надання фінансової звітності.

3.1. Перші особи УС МПА, регіональних відділень і осередків та головні бухгалтери (бухгалтери) несуть персональну відповідальність за  дотримання вимог чинного законодавства України щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності.

3.2. Кожне регіональне  відділення або осередок  подають звітність до 10 жовтня та 10 січня  в  НАЦ УС МПА  за встановленою формою.

3.3   Персональна відповідальність за  узагальнення бухгалтерської звітності та підготовку інформації про фінансовий стан УС МПА для доповіді на черговому засіданні НВК УС МПА  покладається на головного бухгалтера НАЦ УС МПА.

 

4. Порядок виплати та розміри одноразової матеріальної допомоги,  винагород за активну громадську діяльність.

Одноразова матеріальна допомога за рахунок коштів УС МПА є предметом статутної діяльності УС МПА,  її відділень та осередків.

4.1. Надання одноразової матеріальної допомоги.

Одноразова матеріальна допомога може надаватися лише при наявності фінансових можливостей УС МПА (відділень та осередків УС МПА), згідно  наказу Президента (голови відділень, осередків) або згідно рішення НВК, Національної Виконавчої Ради.

4.2. Надання одноразової матеріальної допомоги відділенням та осередкам УС МПА.

Надання одноразової матеріальної допомоги відділенням та осередкам УС МПА для забезпечення їх становлення і розвитку здійснюється при наявності фінансових можливостей УС МПА (відділень та осередків УС МПА).

4. 3. Надання одноразової матеріальної допомоги в інших випадках.

Надання одноразової матеріальної допомоги в інших випадках здійснюється при наявності фінансових можливостей УС МПА (відділень та осередків УС МПА), згідно  наказу Президента (голови відділень, осередків) або згідно рішення НВК, Національної Виконавчої Ради.

4.4. Виплати винагород за активну громадську діяльність здійснюються у межах затвердженого кошторису.

 

5. Набуття чинності

Дану Директиву прийнято рішенням Національної Виконавчої Ради МГО УС МПА  29.12. 2022 року. Засідання Ради відбулося в форматі онлайн.

Директива набуває чинності  01.01.2023 року.


                                                                                                                                             

 

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2