ДИРЕКТИВИ МПА

 

ЩОДО ВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ (ЗБОРІВ).

Принцип

1. Основою для даної Директиви є ст. 20 Міжнародного статуту і ст. 12 Міжнародних правил, і вона має застосовуватися до проведення усіх Світових конгресів і конференцій МВР Міжнародної поліцейської асоціації.

Загальні положення

2. Усі питання, що обговорюються, і всі рішення, що готуються, мають фіксуватися убудь-який прийнятний спосіб і розсилатися усім Секціям і ПВБ у формі протоколівякомога скоріше після проведення засідання (зборів).

 1. Учасники засідань виступають лише за дозволом головуючого.

 2. Під час виступу міркування і точки зору мають стосуватися обговорюваної теми і адресуватися головуючому.

 3. Залишати засідання можна лише з дозволу головуючого.

 4. Головуючий може дати згоду на тимчасову заміну учасника, що залишає засідання за його дозволом, іншим учасником.

 5. У випадку, коли будь-яка особа не виконує розпорядження головуючого, він має право наказати цій особі залишити засідання на певний період часу, який визначить голова.

Головування

 1. Голова вирішує, хто, окрім членів і офіційних спостерігачів, може брати участь у засіданні. Участь осіб, котрі не є членами МПА, повинна фіксуватися в протоколі.

 2. Голова приймає рішення щодо оголошення перерви в роботі і часу закриття засідання.

 3. Голова може обмежити час виступів. Він надає слово і він може також позбавити слова.

 4. Голова може дозволити обговорення питань, котрі не пропонувалися у відповідності до Статуту і Правил, визначивши їх як "Інші питання роботи". Однак, жодне рішення з таких питань прийматися не може.

 5. На прохання делегата Голова може дозволити Спостерігачу із Секції такого делегата виступити з певних питань.

 6. Рішення Голови є остаточним з усіх питань, що не підпадають під голосування.

Пропозиції

 1. Кожна пропозиція і кожна кандидатура для виборів повинна подаватися делегатом і підтримуватися другим делегатом до того, як вона може ставитися на обговорення і голосування. Така сама процедура застосовується до усіх змін і доповнень та контрпропозицій. Пропозиції може також вносити ПВБ, при цьому підтримка для внесення пропозиції не вимагається.

 2. На будь-яку пропозицію має прийматися рішення до того, як можна буде внести на розгляд іншу пропозицію.

 1. Регламент виступу автора пропозиції - 10 хвилин, а особи, що підтримує пропозицію, та інших виступаючих - по 5 хвилин, окрім того, коли Голова дозволить інше.

 2. З одного питання жодна особа не виступає більше двох разів, окрім випадку, коли це стосується процедури чи завершального пояснення.

 3. Якщо пропозиція доповнюється, то спочатку таке доповнення ставиться на голосування, і якщо воно приймається, то доповнена пропозиція знову ставиться на голосування.

 1. Якщо до пропозиції надходять два чи більше доповнення/зміни, то на голосування першим ставиться останнє з них. Прийняття доповнень/змін ведеться в зворотньому порядку надходження перед тим, як пропозиція змінюється.

 1. Делегат пропонує чи підтримує не більше одного доповнення/зміни до будь-якої пропозиції.

 2. У разі вибору між прийнятним і неприйнятним доповненням, котрі можуть бути протилежними або далекими від первинного наміру, рішення Голови є остаточним.

22. За згодою автора пропозиції Голова може припинити обговорення для підготовки нового, чіткішого формулювання пропозиції, якщо кількість змін/доповнень до неї є надмірною, а обговорення відійшло від тематики первинної пропозиції.

Голосування

 1. Кожен делегат має один голос для участі в голосуванні з усіх питань плюс будь-які належно оформлені голоси за дорученням. ПВБ має один колективний голос з усіх питань, окрім виборів, під час яких вони не мають прав голосу.

 2. Голосування зазвичай проводиться підняттям рук. У разі сумніву щодо його результату Голова може попросити провести фіксацію голосування. (Окрім голосування згідно з Міжнародними правилами, (ст. 15.5 - Вибори).

 3. Рішення на пропозиції і доповнення приймаються простою більшістю голосів, поданих «за» і «проти» присутніми членами МВР за умови, що кількість голосуючих становить більше половини усіх присутніх чи представлених голосів. (Окрім голосування згідно з Міжнародним статутом (ст. 9.1 & 21.1), для яких потрібна більшість у дві третини голосів).

 4. У разі однакової кількості голосів, поданих «за» і «проти» чи підняттям рук, чи фіксованим голосуванням, ПВБ має право другого і вирішального голосу за умови, що вони скористалися своїм першим голосом.

Ця Директива прийнята Світовим конгресом у Трондхеймі, Норвегія, і набула чинності 20 червня 2003 року після подання Раді Старійшин. Вона замінює усі попередні директиви чи рішення з питань проведення засідань.

Переглянуто в 2007році

 

 

ДИРЕКТИВА ЩОДО ОПЛАТИ ВИТРАТ НА ВІДРЯДЖЕННЯ

 

1. Загальні принципи

 1. Основою для даної Директиви є ст. 15.2 та ст. 20 Міжнародного статуту. Витрати на проїзд та проживання сплачуються лише у відповідності до цієї Директиви.

 2. Міжнародні скарбники мають право приймати рішення згідно з даною Директивою.

 3. Ті, хто має право на відшкодування витрат, повинні подати свої вимоги правильно оформленими, належно заповненими і підписаними протягом періоду, попередньо встановленого Міжнародною скарбницею. Будь-яка форма, подана після передбаченої дати, не оплачується.

 1. Мета, для якої такі вимоги можуть подаватися, включає:

 • засідання ПВБ: витрати на членів ПВБ, радника, секретарів МВР, перекладачів;

 • МВР/СК: витрати на членів ПВБ, секретарів МВР та перекладачів, делегатів (по одному від секції) та одному представникові Міжнародного центру "IBZGimborn";

 • засідання Міжнародних комісій: витрати на членів;

 • засідання Міжнародних скарбників, у тому числі внутрішній аудит;

 • роботу в МЦУ: Генеральний секретар.

 1. Усі вимоги для відшкодування витрат на інші цілі повинні мати попередній дозвіл ПВБ після консультацій з Міжнародним скарбником.

 1. Під "витратами" мається на увазі таке:

 • поїздка на засідання;

 • витрати на проживання/харчування протягом періоду засідань;

 • повернення додому після засідань.

1.7 Оплата будь-яких додаткових добових має бути предметомпопереднього погодження між особою, що їде у відрядження, таМіжнародним скарбником. Якщо будь-які додаткові добові пов'язані лише з певною приватною особою, то усі додаткові витрати сплачує сама особа.

2. Умови відшкодування

2.1 Витрати на відрядження

Відшкодування витрат здійснюється за найнижчими розцінками.

2.2 Оплата здійснюється на такій основі:

2.2.1 Поїздом

Квиток у 2-му класі, включаючи усі необхідні додаткові витрати (бронювання, тощо).

Спальний вагон, якщо це необхідно через тривалу поїздку, після консультацій і попереднього узгодження з Міжнародним скарбником.

2.2.2Літаком

Квиток за найвигіднішим тарифом у економ-класі. Відряджені мають посилатися на публікації Міжнародної скарбниці з цього питання і дотримуватися їх якомога точніше (перелік авіаційних тарифів для МВР/СК). Будь-яке відрядження, на яке буде потрібна додаткова доба під час відрядження чи після повернення, повинне попередньо узгодитися з Міжнародною скарбницею.

2.2.3Пароплавом

Квиток за найбільш вигідним тарифом в економ-класі. Каюта, якщо це необхідно внаслідок тривалості поїздки, після консультацій і попередньої домовленості з Міжнародним Казначейством.

2.2.4Приватним автомобілем

Оплата по 0.60 швейцарських франків за кілометр на максимальну відстань500 км. Додаткова оплата 0.05 шв. фр./км сплачується на будь-якогопасажира, що має право на оплату добових. Усі додаткові витрати(переправа, митний збір, паркування, тощо) також сплачуються післяподання квитанцій про оплату.

2.3 Добові

Застосовуються такі тарифи:

Харчування:

Сніданок - 10.0 франків

Обід (ланч) - 30.0 франків

Коли рахунок для оплати за харчування здійснено в дорозі, на вимозі про відшкодування слід зазначити час початку і закінчення кожної поїздки.

Проживання (добові):

Максимум 130.0 шв. франків, без сніданку.

3. Порядок відшкодування

3.1 В усіх випадках використовується форма для оплати, яку надає Міжнародна скарбниця. Цю форму слід заповнити і підписати та додати усі необхідні квитанції.

3.2Квитанції

Потягом

Копія квитка плюс квитанції за додаткові витрати.

Літаком

Копія квитка з усіма даними щодо рейсу. Отримавші страхування навипадок відміни рейсу або аварій під час польоту, слід подати копію поліса таквитанцію про оплату.

Пароплавом

Копію квитка та будь-які додаткові витрати.

Приватним автомобілем

Вказати на формі кілометраж, маршрут плюс квитанції за будь-які додатковівитрати.

3.3Страхування.

Відшкодування передбачено лише за страховий поліс на випадок відміни польоту чи аварій під час подорожі. 3.4 Порядок оплатиФорми вимог на оплату подаються в Міжнародну скарбницю протягом встановленого періоду часу. Під час розгляду заяв на оплату у разі виникнення запитань Скарбниця може звернутися до позивача за додатковим роз'ясненням. Оплата здійснюється на банківський рахунок, передбачений Секцією у відповідності до "Банківської форми". У разі втрати документів або розпливчастого пояснення Міжнародні скарбники мають право прийняти рішення щодо оплати чи відмови у відшкодуванні витрат. Міжнародні скарбники також мають право вираховувати будь-яку заборгованість Секції подавача із суми відшкодування.

4. Дата набуття чинності

Ця Директива, яку прийнято на Світовому конгресі, що проводився в Любляні (Словенія), набрала чинності 22 вересня 2006 року. Вона замінює будь-яку попередню директиву чи постанову з питань відшкодування витрат на відрядження.

 

 

ДИРЕКТИВА СТОСОВНО ПРИМІЩЕНЬ МПА

 

Основою для даної Директиви є ст. 20 Міжнародного статуту та ст. 4.5 Міжнародних правил. Директива застосовується лише до того майна, яке Секція МПА бажає визнати як офіційне приміщення МПА, і того, котре вже визнано її офіційним приміщенням.

1 Національна секція має право набути у власність, купити, орендувати або брати в оренду будь-яку власність, що призначена використовуватися як

приміщення МПА.

2.Будинки МПА мають насамперед використовуватися для членів МПА та їхніх сімей, які передбачають цілодобове проживання, проживання під час відпусток та/або місця для проведення засідань.

3. Визнання будинку Будинком МПА - це функція відповідних Національних секцій.

Обов'язкова вимога: будь-яка нерухомість, визначена як будинок МПА, повинна відповідати вимогам міжнародних стандартів МПА, що містяться в даному документі попередньо, до отримання згоди Національної секції. Як тільки Національна секція затвердить будинок таким, як будинок МПА, Міжнародному Генеральному секретарю має бути направлене свідоцтво, підписане Національним Президентом і Генеральним секретарем відповідної Секції.

4. Кожний затверджений будинок МПА повинен мати табличку з написом, який свідчить, що він є офіційним будинком МПА. Цю табличку має забезпечити ПВБ. Вона має чітко виділятися на зовнішній стороні будинку.

Витрати на будь-які додаткові таблички має сплачувати відповідна Національна секція.

Коли через будь-які причини один з будинків, офіційно визнаний як будинок МПА, перестає функціонувати як її будинок, обов'язок Національної секції повернути табличку(и) Міжнародному Генеральному секретарю.

5.Як Будинки МПА можна визначати такі приміщення:

(а) Будинки (ізольовані чи напівізольовані)

(б) Квартири

(в) Шале

(г) Збірні будинки (будинки на колесах)

(д) Плавучі будинки

(е) Будь-які інші будинки, такі як офіси, за умови, що в них є зручності дляпроживання членів МПА.

Усі будинки МПА повинні мати такий мінімум зручностей:

(а) вітальню

(б) спальню(і)

(в) повністю обладнану кухню

(г) ванну кімнату/холодний і гарячий душ

(д) туалет

Кімнати та вигоди в будинку повинні бути в повному розпорядженні гостей.

6. Кожна Національна секція має відповідати за догляд за різнимибудинками МПА в її віданні. Національні секції можуть розробити власні правила щодо управління і функціонування їх будинків МПА за умови, що такі правила не суперечать умовам, які містяться у цьому документі. Генеральний секретар має направляти національні правила стосовнобудинків МПА Міжнародному Генеральному секретарю для подання вМіжнародну Соціальну комісію для ратифікації Постійним Виконавчімбюро (ПВБ).

 1. Національні правила щодо будинків МПА мають бути вивішені в кожній спальні, а також у гостьових кімнатах будинку МПА.

 2. В обов'язки Національної секції входить інформування Міжнародного Генерального секретаря стосовно будь-яких нещодавно затверджених будинків МПА у такий спосіб:

(а) опис майна, кількість кімнат, тип кімнат та кількість ліжок (із зазначенням одно- чи двоспальне);

(б) місцезнаходження будівель, вигод та туристичних пам'яток у зонізагального користування;

(в) карта країни та місцевості має додаватися до звіту, і на кожній відповідноповинно зазначатися місце розташування будинку.

9.Усі будинки МПА мають функціонувати на неприбутковій основі, а будь-який надлишок, що може нараховуватися, після оплати усіх витрат, повиненвикористовуватися виключно з такою метою:

 • обслуговування

 • відновлення і реконструкції

 • ремонту обладнання і/або

 • заміни обладнання

 • розширення існуючих приміщень або

 • модернізації комунальних зручностей.

10. Нарахування на окремих членів, котрі користуються добовими вигодами МПА, мають оприлюднюватися. Такі тарифи повинні покривати усю вартість, включаючи предмети першої необхідності. У разі відсутності постільної білизни про це необхідно повідомляти, коли підтверджується замовлення (бронювання).

 1. Кожна Національна секція відповідає за управління і функціонування усіх її будинків МПА. Щоденне управління можна делегувати на регіональний рівень, тоді як фінансовий контроль залишається за відповідною Національною секцією.

 2. Кожна Національна секція відповідає за страхування кожного будинку МПА, що перебуває під її контролем. Слід приділити увагу таким видам страхування: (а) на випадок пожежі; (б) грабежу; (в) суспільної відповідальності; (г) стихійного лиха.

Особливості страхування мають оприлюднюватися із зазначенням того, в якій мірі будуть відшкодовуватися різні типи збитків.

13.Заходи протипожежної безпеки має забезпечувати відповідна Національна секція, включаючи вогнегасники, протипожежні датчики, аварійні виходи тощо. У кожному випадку вони мають відповідати вимогам національних стандартів, правилам та/або законодавству відповідної країни.

 1. Правила протипожежної безпеки повинні висіти на видному місці в будинках МПА з викладом на чотирьох офіційних мовах МПА, а саме: англійською, французькою, німецькою, іспанською, а також місцевою мовою.

 2. Кожна Національна секція має вивісити список таких основних телефонних номерів та адрес:

а) невідкладної допомоги: пожежної служби, поліції, швидкої медичної допомоги, лікарів, лікарні та аптеки;

б) контактних осіб МПА: управляючий/комендант будинку МПА, голова і секретар місцевого регіонального комітету і відділення МПА.

 1. Кожен будинок МПА повинен мати мінімальне базове обладнання, що відповідає його географічному розташуванню. Слід докласти зусиль для облаштування будинку в такий спосіб, щоб гості МПА почувалися в ньому комфортно.

 2. Опис усіх вигод та комунальних послуг має оприлюднюватися в міжнародному довіднику МПА та на веб-сторінці будинку МПА.

 3. Будівлі, які не відповідають вищенаведеним критеріям, не можуть затверджуватися як будинки МПА. Якщо Національна секція вважає, що будь-який будинок МПА у її віданні перестав відповідати вищезазначеним критеріям, вони можуть зняти з нього статус офіційного будинку МПА. ПВБ також має право зняти офіційний статус будинку МПА, якщо він не відповідає стандартам, і в разі, коли Національна секція не працює належним чином.

 4. Ця Директива була прийнята 18-м Світовим конгресом МПА на його засіданні від 22 вересня 2006 року в Словенії.

 

ДИРЕКТИВА ЩОДО МІЖНАРОДНИХ КОМІСІЙ

 

1. Принцип

Основою для цієї Директиви є ст. 14 і ст. 20 Міжнародного статуту. У відповідності до ст. 14.1 Міжнародного статуту має бути п'ять постійних міжнародних комісій:

 • Міжнародна комісія із зовнішніх зв'язків (МКЗЗ)

 • Міжнародна культурна комісія (МКК)

 • Міжнародна внутрішня комісія (МВК)

 • Міжнародна професійна комісія (МПК)

 • Міжнародна соціальна комісія (МСК)

Міжнародна виконавча рада (МВР) може тимчасово призначати додаткові комісії для вирішення окремих питань. Голові такої комісії може бути дозволено брати участь у засіданнях МВР, однак без права голосу.

2. Мета міжнародних комісій

Міжнародні комісії є органами підтримки для ПВБ. У межах їх сфер роботи вони мають розробляти ідеї та надавати рекомендації для ПВБ.

3. Повноваження

Міжнародні комісії не вповноважені на прийняття рішень, і будь-якірекомендації мають затверджуватися ПВБ.

ПВБ приймає рішення щодо того, яке конкретне завдання якакомісія виконує, що не досить чітко визначено в розділі "Розподіл завдань",наведеному нижче.

Коли надаються конкретні приписи, повноваження мають фіксуватисяписьмово разом з наявними коштами. В межах таких повноважень Комісіїможуть виконувати свої завдання незалежно.

Коли необхідно зв'язатися з Національними секціями під час виконання певногоконкретного завдання, Комісії (розсилання анкет або запитів дляінформування), слід брати до уваги використання "Інформаційногобюлетеня" у Міжнародного Генерального секретаря.

 

4. Метод роботи

Головою кожної Комісії має бути член ПВБ. До складу кожної комісіївходить не менше чотирьох членів, котрі мають призначатися по-новому абояк нові члени новим вибраним ПВБ.

Кожна Комісія може збиратися раз на рік для проведення робочого засідання,яке скликається Головою Комісії. Попередньо, до прийняття остаточногоорганізаційного рішення, Голова має зв'язатися з Міжнародним скарбникомдля визначення суми витрат та їх оплати.

Про місце засідань Комісій необхідно повідомляти Національну раду(правління) Секції, де таке засідання буде проводитися.У разі суміщення завдань Комісії повинні співпрацювати і проводити спільні засідання з іншими Комісіями, якщо таке буде необхідно. ПВБ може звернутися з пропозицією про проведення спільного засідання з будь-якою Комісією для забезпечення інтенсивнішого обговорення будь-якого завдання, що потребує вирішення.

5.Звіти

Голова кожної Комісії інформує ПВБ про роботу своєї Комісії, посилаючикопії протоколів та подаючи звіти на засідання ПВБ.Комісії надають будь-які необхідні звіти для інформування організацій, вяких представлена МПА.Голови Комісій надають конференціям МВР і Світовим конгресамписьмовий звіт про свою діяльність у відповідності до ст. 12.4Міжнародних правил.

6.Розподіл завдань

6.1 Міжнародна комісія із зовнішніх зв'язків (МКЗЗ)

Завдання Міжнародної комісії із зовнішніх зв'язків включають таке:

 • листування з міжнародними організаціями, що затверджені ПВБ;

 • присутність на конференціях інших міжнародних організацій у разі необхідності;

 • відвідання центрів інших міжнародних організацій у разі необхідності;

- . порівняння й аналіз відповідної інформації для подання іншим міжнародним організаціям;

- розгляд і аналіз відповідної інформації для публікацій МПА.

6.2Міжнародна культурна комісія (МКК)

Завдання Міжнародної культурної комісії включають таке:

 • сприяння культурній діяльності;

 • міжнародні молодіжні зібрання (радники і консультанти з питань координації);

 • міжнародні навчання з питань, що не пов'язані з поліцейською роботою;

 • міжнародні змагання (пропозиції стосовно випуску, проведення і нагородження призами);

 • тематика проведення конференцій МВР та Світових конгресів;

 • координація роботи за інтересами (колекціонування, радіолюбителі, пошук партнерів за листуванням тощо).

6.3Міжнародна внутрішня комісія (МВК)

Завдання Міжнародної внутрішньої комісії включають:

 • рекомендації щодо змін і доповнень до Міжнародного статуту та правил;

 • допомога Секціям у формулюванні пропозицій;

 • рекомендації для ПВБ та Секцій стосовно поданих пропозицій;

 • аналіз національних статутів, правил і супровідних документів;

 • підготовка до подання про призупинення прав голосу (розслідування, пропозиції стосовно подання тощо);

 • розробка проектів форм та документів;

 • підготовка статистичних даних щодо членства.

6.4 Міжнародна професійна комісія (МІЖ)

Завдання Міжнародної професійної комісії включають:

 • питання стосовно поліцейського розвитку, структури та історії;

 • порівняльні огляди стосовно поліцейської роботи всерединiСекцій МПА;

 • криміногенність, кримінологія, запобігання злочинам;

 • поліцейська методика і методологія;

 • транспортні питання;

 • програма приймання на поліцейську роботу;

 • представлення МПА в міжнародних навчальних центрах;

 • стипендії МПА (пропозиції щодо планування і надання);

 • міжнародні навчання з питань поліцейської роботи.

6.5Міжнародна соціальна комісія (МСК)

Завдання Міжнародної соціальної комісії включають:

 • підтримку і координування соціальної діяльності;

 • координацію термінової та гуманітарної допомоги;

 • питання щодо приміщень МПА;

 • програми молодіжного обміну та відпочинку;

 • координацію міжнародних спортивних змагань і участь у чемпіонатах;

 • питання, пов'язані з відрядженнями.

7.Призначення членів комісій

Коли ПВБ розглядає питання призначення членів Комісій, до уваги слід брати лише особистий професіоналізм. Будь-яке призначення пов'язане лише з професійними вміннями особи, а не Секції. Для забезпечення роботи Комісій слід враховувати також знання мови та вміння перекладати. Призначення можуть здійснюватися лише після консультацій з відповідними Національними секціями та отримання їх згоди.

8. Офіцери зв'язку

Національні секції повинні призначити офіцерів зв'язку для Міжнародних комісій. Хоча такі офіцери не будуть членами Комісій, їх можуть залучати до роботи Комісії, зокрема, коли в роботі залучена їх Національна секція.

 

9. Набуття чинності

Дана Директива була прийнята Світовим конгресом у Трондхеймі (Норвегія) і набрала чинності 20 червня 2003 року після того, як була подана Раді Старійшин. Вона заміняє будь-які попередні інструкції чи постанови стосовно міжнародних комісій.

Зі змінами і доповненнями у Словенії, 22 вересня 2006 року

 

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ОФІЦЕРА ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ МКК, МПК ТА МСК

 

Оскільки характер роботі Міжнародної Культурної комісії, Міжнародної Професійної комісії і Міжнародної Соціальної комісії передбачає значний обсяг різноманітної діяльності, роль національних офіцерів зв'язку для цих комісій є дуже важливою.

Основними їх функціями є такі:

1. Сприяти і підтримувати напрями роботи МКК, МПК та МСК уНаціональній секції.

2. Заохочувати і спонукати членів МПА на регіональному рівні брати відповідальність і підтримувати проекти МКК, МПК та МСК.

3.Збирати дані та заповнювати форми річних звітів для МКК та МСК.

4. Консультуватися з МКК, МПК та МСК по будь-якому конкретному проекту, втілення і виконання якого Національна секція могла б запозичитиз досвіду інших Національних секцій.

 1. Підтримувати постійний контакт з офіцерами офісу в Національній секції, які відповідають за різні напрями роботи цих трьох Комісій.

 2. Підтримувати зв'язок з Національним Генеральним секретарем, Головою МКК, МПК або МСК відповідно та в разі потреби з іншими членами, які відповідають за реалізацію проектів в цих Комісіях.

Щоб виконувати функції щодо цих Комісій, національні офіцери зв'язку мають бути:

 1. Досвідченими членами МПА в Національній секції.

 2. Володіти знаннями про проекти, які започатковуються іншими Національними секціями, з метою підтримки і сприяння в сферах роботи МКК, МПК і МСК.

 3. Бути в національних списках адресатів для міжнародного інформаційного бюлетеня.

 4. Мати легкий доступ до інформації щодо розвитку подій та забезпечувати тісний контакт зі своєю Національною секцією.

   

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ МОЛОДІЖНИХ ЗБОРІВ

 

 1. Визначення

 2. Порядок подання заяви

 3. Зобов'язання

 4. Організація

 5. Фінансування

 6. Правила та практичні питання

 7. Висновки

1. Визначення

 1. Міжнародні молодіжні збори (далі - ММЗ) мають проводитись щорічно в рамках Національної секції, визнаної Організатором під час Всесвітнього конгресу або на засіданні Міжнародного виконавчого комітету.

 2. Міжнародна культурна комісія (МКК) відповідає за всі аспекти ММЗ від імені Міжнародного Постійного виконавчого бюро (ПВБ). МКК має отримувати консультації від Секції-організатора на всіх етапах, включаючи етап планування, розробки програм та завершальний етап. Після проведення заходу МКК повинна надати ПВБ звіт зі своїми рекомендаціями.

 3. Національні секції, які організують ММЗ, відповідають за всі без винятку заходи, що відносяться до Зборів. Проте, відповідальній Національній секції дозволяється доручити організацію Зборів регіону, філії або особі, яку призначить її Національне виконавче бюро.

 4. Усі учасники мають належати до однієї вікової групи, що дуже важливо з точки зору забезпечення однакового рівня підготовки учасників та можливості розробити цікаву та пізнавальну програму для всіх учасників. Вік учасників ММЗ припускається в межах від 15 до 18 років (не більше) на початок проведення ММЗ, і жодних винятків не допускається.

 5. На участь у ММЗ матимуть право діти або онуки нинішніх членів МПА. У Реєстраційному формулярі має бути зазначений членський номер батька кандидата або його діда, які є членами МПА.

 6. Відповідно до цілей нашої Асоціації учасниками ММЗ можуть бути особи незалежно від їхньої статі, раси, кольору шкіри, мови або релігії.

2. Порядок подання заяви

 1. Національні секції, які бажають організувати ММЗ, повинні направити письмову заяву до Міжнародного Генерального секретаря не пізніше, ніж за 90 днів до початку Всесвітнього конгресу або засідання Міжнародного виконавчого комітету (МВК). Санкцію МВК потрібно одержати щонайменше за рік до початку запропонованих Зборів.

 2. Міжнародний Генеральний секретар повинен подати цю заяву до ПВБ, і якщо вона буде прийнята, представити її як пропозицію від ПВБ на наступному Всесвітньому конгресі або на засіданні МВК.

 1. Інформація щодо Зборів має бути опублікована Секцією-організатором в „Інтернешнл Ньюзлеттер" щонайменше за дев'ять місяців до відкриття Зборів.

 2. Національні секції, які були затверджені як Секції-організатори, повинні заздалегідь надіслати запрошення учасникам усіх Секцій. У запрошенні визначається максимальна кількість учасників, виділена на Секцію, і максимальна кількість учасників Зборів.

 3. Заявник має заповнити реєстраційний формуляр; він може також додати до заяви письмову інформацію про себе.

2.6. Реєстраційний формуляр має включати згоду батьків і зобов'язання заявника. Секція заявника має надати повну інформацію щодо умов участі як батькам, так і заявникам перед тим, як документ буде підписано заявниками і батьками.

2.7. Якщо Секція отримає більше заяв, ніж було визначено для цієї Секції, то вона повинна сама зробити остаточний вибір, беручи до уваги високі вимоги до заявника, який представлятиме Секцію.

 1. Секція заявника у реєстраційному формулярі повинна підтвердити, що батько/ мати/ дід/ бабуся заявника є дійсним членом Асоціації, і що заявник має належну репутацію. Національний виконавчий орган Секції заявника має подати реєстраційний формуляр до Секції-організатора щонайменше за три місяці до відкриття Зборів.

 2. Коли номінація закінчується, Секція-Організатор повинна опублікувати повідомлення про це в „Інтернешнл Ньюзлеттер".

3. Зобов'язання

Зобов'язання Національних Секцій щодо організації ММЗ можуть змінюватися. Характер Зборів і організація можуть відрізнятись у різних Секціях. Проте, є основні принципи, яких потрібно дотримуватись.

 1. Програми ММЗ повинні відповідати духу інтернаціоналізму та меті Міжнародної поліцейської асоціації.

 2. ММЗ повинні давати учасникам поглиблені знання природи, культури, історії, соціального та сімейного життя приймаючої країни. Секція-Організатор має продумати внесення такої теми, яка б заохотила її обговорення і порівняння з іншими Секціями.

 3. Для молодих людей, які беруть участь у Зборах, вони мають бути не тільки дуже приємним відпочинком, а й суттєвою складовою у прагненні нашої Асоціації встановити контакти через кордони і досягти взаєморозуміння і дружніх відносин з представниками інших країн. Таким чином, з метою досягнення цієї мети, програма включатиме заняття в навчальних групах для проведення різноманітних дискусій.

3.4. Наприкінці Зборів учасники ММЗ повинні підготувати письмовий звіт, копія якого буде направлена Секцією-Організатором до МКК та до всіх Секцій-учасниць. Тому важливо, щоб із самого початку Зборів учасники були поінформовані про необхідність робити записи, які стануть основою для письмового звіту.

3.5. У дискусіях на теми, що стосуються політики, учасники повинні виявляти надзвичайну стриманість і витримку. Найбільше значення має принцип порозуміння і поваги до думки інших учасників.

 

4. Організація

 1. Підготовка і проведення такого заходу як Збори, вимагає ретельного планування для того, щоб вони стали значущою подією для молодих учасників.

 2. Місце проведення Зборів повинне дуже ретельно вибиратися, щоб учасники справді отримали цінний досвід під час свого візиту і короткого ознайомлення з історією, культурою і соціальним життям приймаючої країни.

 3. Зважаючи на шкільну програму, ММЗ треба проводити під час основних шкільних канікул, і їхня тривалість має становити чотирнадцять днів.

 4. ММЗ повинне складатися як мінімум з тридцяти учасників. Не рекомендується набирати їх більше п’ятдесяти . Після консультації з МКК, кількість учасників може бути збільшена, враховуючи наявні умови приймаючої країни.

4.5. Бажано, щоб учасники ММЗ знали одну з офіційних мов Асоціації (англійську, французьку або німецьку).

4.6. Секція-організатор повинна забезпечити присутність декількох дорослих осіб, які будуть відповідати за учасників під час їх перебування на Зборах.

4.7. Бажано також, щоб молоді люди, обрані від Секції - організатора, мали досвід участі у попередніх Зборах молоді й допомагали у плануванні та роботі Зборів. Вони можуть ефективно сприяти успішному проведенню Зборів.

5.Фінансування

5.1. Основний принцип його полягає в тому, що учасники сплачують за участь у Зборах.

5.2.ПВБ, за рекомендацією МКК, повинне надати субсидію Секції-організатору за кожного учасника ММЗ.

5.3. Щоб отримати таку субсидію, Секція-організатор повинна подати до Міжнародної скарбниці прізвища і дані учасників ММЗ.

5.4. Секція-організатор має зробити все можливе для обмеження витрат заради учасників, з тим, щоб якомога більше молодих людей могли взяти участь у Зборах.

5.5. Учасники самостійно сплачують дорожні витрати. Проте,
Національні секції мають право фінансувати дорожні витрати і будь-які інші витрати, пов'язані з участю молодих людей у ММЗ.

5.6. Секція-організатор має право компенсувати частину або усі витрати, пов'язані з участю у Зборах відповідно до своїх фінансових можливостей. Така фінансова підтримка не повинна пов'язуватися з жодними зобов'язаннями щодо участі з боку учасників.

6. Правила та практичні питання

6.1. Секція-організатор повинна скласти письмові правила проведення Зборів. Ці правила можуть відрізнятися в різних Секціях, але всі вони повинні включати суттєві елементи рекомендацій і чітко виражену заборону на алкоголь та заборонені наркотики.

 1. Копії правил разом із запрошенням мають бути надіслані молодим людям, які збираються взяти участь у ММЗ, а також Міжнародному Генеральному секретареві МКК.

 2. Секція-організатор отримає страховий поліс від нещасних випадків, збитків, руйнування і відповідальності перед третьою стороною для кожних Зборів. Це робиться з метою запобігання можливим претензіям до Секції-організатора і членів її організаційного комітету з боку учасників і членів громадськості. Ця страховка додається до медичної страховки та страховки під час подорожі, оформлених кожним учасником.

6.4. Під час Зборів учасникам у разі необхідності повинна надаватися медична допомога.

6.5. Адреса і телефонний номер, за якими під час проведення ММЗ можна знайти молодих людей - учасників Зборів, будуть надані самому учасникові і його батькам перед початком ММЗ.

7. Висновки

Передбачається, що ці рекомендації стосовно проведення ММЗ, є керівними принципами для Секцій-організаторів, і відображають філософію та дух Міжнародної поліцейської асоціації. Для одержання консультації або допомоги, якщо це необхідно у зв'язку з організацією ММЗ, Секції-організатори можуть звертатися до Комісії з питань культури з метою підтримки високого стандарту підготовки та виконання. Реєстраційні Формуляри форм згоди батьків можна отримати у вашого Генерального секретаря (або МЦУ).

XIVЖС, Люксембург, 1994 рік

Виправлено: 28 МВК, Греція, 1998, набирає чинності з 1.1.2000

 

 

ВСЕСВІТНІЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ПРИЗ МПА

 

 1. Всесвітнім Поліцейським призом МПА може нагороджуватись будь-яка особа або організація за виняткові послуги, надані поліцейській службі або МПА.

 2. Приз затверджено у розмірі 10 000 швейцарських франків.

 3. Приз видається разом із сертифікатом (англійською мовою), та відповідним кубком, тарілкою, жетоном або чимось подібним, які матимуть логотип МПА.

 4. Кандидатів можуть висувати секції або окремі особи.

 5. Повна інформація щодо претендента має бути надана у письмовому вигляді Міжнародному Генеральному секретареві не пізніше останнього дня лютого для розгляду на цей рік, і до цього мають додаватися документи і матеріали, які вважатимуться за необхідні.

6. Усі представлені документи будуть передані у відповідну Міжнародну комісію для опрацювання. Комісія, у свою чергу, передасть свої рекомендації у ПВБ, а ПВБ виноситиме остаточне рішення.

7. Приз буде присуджуватися максимально один раз на рік. Усі присуджені призи, офіційно оголошуватимуться на Всесвітньому конгресі МПА або на конференції МВК і видаватимуться відразу або в інший час та у місці, яке вирішить ПВБ.

Виправлено: Збори ПВБ, Стамбул, Туреччина, липень 2006р.

 

 

РЕГЛАМЕНТ НАГОРОДЖЕННЯ СТИПЕНДІЄЮ ІМЕНІ АРТУРА ТРОУПА

 

 1. З метою підтримки професійного навчання і як доповнення до підвищення кваліфікації, ПВБ щорічно передбачає нагородження десятьма стипендіями імені Артура Троупа, розподіляючи їх за принципом, що передбачає мінімум одну стипендію на кожний континент.

 2. Кожна Стипендія складатиметься з гранта в розмірі не більше З 000 швейцарських франків, тобто для використання для семінару в Міжнародному конференц - центрі "ІВZGIMBORN" або у подібному закладі, і повинна включати дорожні витрати.

 3. Стипендія буде присуджуватиметься членам МПА, які працюють у поліції, але переважно вона передбачається для молодих членів молодшого складу, які, як правило, не можуть скористатися курсами, що фінансує поліцейська служба.

 4. Заявник має бути членом МПА протягом не менше одного року.

 5. Член МПА повинен подати заповнену заяву, вказавши причини, за якими МПА має надати стипендію. Заповнена заява повинна пройти оформлення в Національній секції заявника, яка має дати письмову заяву-підтвердження Міжнародному Генеральному секретарю (МЦУ) і направити її з додатками.

 6. Кінцева дата приймання заяв МЦУ - ЗО вересня.

 7. Стипендію належить використати в період з 1 січня до 31 грудня наступного року після надання стипендії. Подовження строку можливе лише за винятком обставин.

8. Заявників на отримання стипендії попередньо буде обиратиМіжнародна професійна комісія (МПК). Голова МПК подаватиме на розгляд до ПВБ до десяти пропозицій.

9. Рішення ПВБ є остаточним і обговоренню не підлягає.

 1. Міжнародний Генеральний секретар у письмовій формі буде повідомляти про результати підготовки кандидатів їхні Секції. Ця інформація також буде розповсюджуватися у „Інтернешнл Ньюзлеттер" та у виданні МЦУ. Обраний заявник погоджується на те, що інформація щодо нього буде опублікована у колах МПА.

 2. Після присудження стипендії, заявникові буде виплачено грант від Міжнародної скарбниці на підставі письмової заяви на ім'я Міжнародного Генерального секретаря (МЦУ) після закінчення навчального семінару.

12. Обрані переможці на отримання стипендії після закінченняобраного ними семінару (семінарів) писатимуть звіт на адресу ПВБ,вони погоджуються на те, що їхні звіти (звіт) будуть опубліковані вколах МПА.

 1. Кожній Секції дозволено щороку подавати заяви. Якщо загальна кількість кандидатів менша за передбачену, МПК може запропонувати надання більше одного гранта на секцію.

 2. Переможці на отримання стипендії не мають права на подання повторної заяви протягом п'яти років.

(Виправлено: 2005 рік) (Виправлено: 2007 рік)

 

 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТІВ МПА. МІЖНАРОДНІ СПОРТИВНІ

ЗМАГАННЯ МПА

 

Чемпіонати МПА мають бути організовані відповідно до Керівних принципів щодо проведення Міжнародних спортивних змагань. Нижче наведені правила їх проведення:

1. Міжнародні чемпіонати можуть проводитись з багатьох видів спорту: футболу,баскетболу, волейболу, лижного спорту, стрільби таінших.

 1. Назва чемпіонату повинна починатися словами: „Чемпіонат МПА з … "

 2. Чемпіонат повинен проводитись під егідою Національної секції-організатора.

 1. Секція-організатор повинна запросити усі Національні секції до участі у чемпіонаті.

 2. Запрошення належить розіслати щонайменше за шість місяців до початку чемпіонату.

 3. Насамперед запрошення необхідно надіслати Голові МСК і Міжнародному скарбнику.

 1. За розміщення учасників та інші зручності й обладнання відповідає Секція-організатор.

 2. Чемпіонат повинен проходити з дотриманням Міжнародних правил проведення спортивних заходів.

 3. Секції-учасники мають забезпечити одного суддю, за можливості, члена МПА.

 1. Секції, які не беруть участі у чемпіонаті, можуть також надіслати суддів.

 2. Секції-учасниці несуть відповідальність за власні фінансові витрати.

 1. За склад команд-учасників відповідають Національні секції, за умови, що гравці є членами МПА і власниками дійсних членських квітків.

 2. Секції-учасниці повинні забезпечити свої команди й офіційних осіб-учасників відповідною персональною страховкою.

 3. Приймаюча Секція не буде нести відповідальності за будь-який нещасний випадок або травму, що станеться під час ігор.

 4. Секція-організатор відповідатиме за призи та медалі.

16.Остаточна організація ігор залежатиме від кількості Секцій-учасниць.

26МВК, Відень, 1995 рік. Виправлено: ЗО МВК, Рено, 2001 рік.

 

 

КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ МПА

 

МПА зобов'язується розвивати міжнародні спортивні змагання з усіх видів спорту (Міжнародний статут, ст. 2.2с). Крім того, будуть застосовуватися керівні принципи проведення Міжнародних спортивних змагань, які викладені нижче:

1. Плануючи проведення Міжнародних спортивних змагань,Національний виконавчий комітет перед опублікуванням інформаціїпро змагання повинен повідомити ПВБ щонайменше за рік до їхпочатку про вид, масштаб і фінансування проекту.

2.МСК надішле проект на розгляд Голові МСК і Міжнародному скарбнику.

3. Голова МСК і Міжнародний скарбник, зробивши необхіднізапити, підготують для розгляду ПВБ письмовий звіт зі своїмирекомендаціями чи зауваженнями.

 1. Якщо ПВБ не має жодних зауважень щодо проекту, то Національна секція повинна надіслати запрошення усім Національним секціям МПА щонайменше за один рік до проведення змагань.

 2. Перед тим, як надіслати запрошення на спортивні змагання, Секція-організатор має надіслати запрошення Голові МСК і Міжнародному скарбнику для інформування.

 3. Запрошення на змагання повинне містити таку інформацію:

(а)Участь у змаганнях беруть тільки члени МПА.

(б) Прізвище Голови Організаційного комітету.

(в) Дата і місце проведення змагань.

(г) Програма змагань.

(д) Вид(и) зарезервованого/ наявного розміщення.

(є) Детальна інформація про підприємства громадського харчування.

(є) Інша інформація стосовно характеру змагань.

(ж) Апеляційне журі.

7.Участь у спортивних змаганнях МПА обмежена: лише нинішнічлени МПА можуть брати участь у змаганнях. До усіх заяв научасть у змаганнях повинні додаватися фотокопії членського квітказ печаткою поточного року.

8. Список усіх учасників змагань має бути направлений ГоловіМСК.

9.Секція-організатор повідомляє ПВБ про будь-які зміниу програмі.

 1. Скарги розглядатимуться в Апеляційному журі.

 2. Рішення Апеляційного журі будуть остаточними.

 1. Секція-організатор повинна підтвердити ПВБ, що змагання фінансуються самостійно і належним чином застраховані.

 1. Спортивні заходи, які проводяться між двома Секціями, не вважатимуться Міжнародними спортивними змаганнями МПА, але про їх організацію належить повідомити ПВБ.

26 МВК, Відень, 1995 рік. Виправлено МВК, Вена, 2001 рік

 

 

ФОРМА З ІНФОРМАЦІЄЮ ЩОДОМІЖНАРОДНИХ ПОЇЗДОК(КЕРІВНІ

ПРИНЦИПИ)

 

1. Форму для поїздки належить заповнювати групам або особам,які розраховують на отримання допомоги від Секцій, які вонипланують відвідати. Немає потреби заповнювати цю форму, якщо вже налагоджені особисті контакти, а саме: відбуваються регулярні візити в рамках обміну групами, відвідування друзів тощо.

2.Повідомлення про поїздки мають надаватися заздалегідь:

Групові поїздки –повідомлення - щонайменше за 3 місяці.

Індивідуальні поїздки – повідомлення - щонайменше за 1 місяць.

Це мінімальні терміни. Чим раніше ви зможете повідомити про поїздку, тим більша вірогідність надання допомоги, якої ви потребуєте.

3.Ви повинні чітко визначити приблизний маршрут і свої вимоги.

 1. Заповнюйте окрему форму для кожної країни (Секції МПА), яку ви відвідуєте.

 2. Форму можна надсилати поштою або електронною поштою на адресу приймаючої Секції. Електронні адреси усіх Секцій можна знайти на міжнародному вебсайті: www.іра-іас.огg.

 3. Необхідно представити підтвердження членства в МПА. Можна додати копію членського квитка МПА, або ваша Секція може підтвердити ваше членство, заповнивши підтвердження в нижній частині форми. Якщо форма-підтвердження надсилається з офіційної електронної адреси Секції, це має визнаватися достатнім підтвердженням.

 4. Не очікуйте, що приймаюча Секція візьме на себе будь-які фінансові зобов'язання у зв'язку із вашим відвідуванням. Інформація щодо розміщення тощо, буде надіслана вам, і таким чином ви безпосередньо зможете зробити будь-які резервації.

8. Запитуючи про умови розміщення і харчування, будьте поступливими, а після поїздки, будь ласка, висловіть свою вдячність.

NB: Ці керівні принципи не належать до заходів, які проводяться у зв'язку з надзвичайною ситуацією (наприклад, медичні потреби).

Форми для міжнародних поїздок можна отримати на усіх мовах у вашого Генерального секретаря (або МЦУ).

XVIIIВсесвітній конгрес, Словенія, 2006 рік

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МОЛОДІЖНОГО ОБМІНУ -ВІДПОЧИНКУ

1. Вступ

На Міжнародну Соціальну комісію покладена відповідальність координування молодіжного обміну/ відпочинку на міжнародному рівні. Для успішного досягнення цієї мети на професійному рівні, необхідно затвердити всеохоплюючий звід правил і положень для сприяння тим, хто здійснює цей проект.

МСК розглянув цей аспект роботи МПА перед тим, як скласти проект початкового документа, який було представлено на Всесвітній конгрес у Парижі у червні 1985 року. Тим часом, Секції мали можливість представити свої ідеї і пропозиції, а також Національні положення і Директиви (у разі наявності).

2. Назва

 1. Програма матиме назву „Молодіжний обмін" і обслуговуватиме дітей членів МПА (дали -„молоді люди" („молода особа").

 2. Термін „відпочинок" буде стосуватись обміну між сім'ями членів МПА з метою відпочинку молодих людей рекомендованого для „Молодіжного обміну" віку.

3. Визначення

3.1 Молодіжний обмін - це обмін дітьми або приймання дітей із сімей членів МПА як у межах Національної секції, так і між Секціями, що дає можливість молодим людям дізнатись про іншу культуру і в той же час виключає „культурний шок".

3.2. Проект здійснюється МПА та батьками - членами МПА в інтересах своїх дітей.

4. Мета та завдання

4.1. Надати молодим людям можливість підвищити свій освітній та культурний рівень у безпечному сімейному колі.

 1. Надати можливість учневі/студенту вдосконалювати знання іноземної мови.

 2. Можливість отримати задоволення бути прийнятими в сім'ю члена МПА іншої Секції (або регіону у випадку внутрішнього обміну) і, таким чином, перейматись відчуттям вдячності і товариськості.

 3. Можливість, завдяки якій молоді люди можуть розширити свої знання про приймаючу країну, її історію, географію і соціальні аспекти життя.

5. Службовець, відповідальний за молодіжний обмін

5.1. Національна секція повинна призначити службовця, відповідального за Молодіжний обмін (обмін дітей) або, як альтернатива, розділити відповідальність за сприяння цій програмі з обраним службовцем.

 1. Службовець, відповідальний за Молодіжний обмін, повинен зробити доступною інформацію щодо програми для всіх членів МПА.

 2. Він повинен дослідити можливість обміну на взаємній основі з іншими Національними секціями. Заохотити сім'ї до участі у програмі обміну і бути готовими прийняти молодих людей, навіть якщо їх у свою чергу не зможуть прийняти.

 3. Встановити перший контакт із Секцією, яка заявила про намір прийняти відвідувачів.

5.5. Довести до відома молодих відвідувачів умови проекту, особливо зобов'язання, які стосуються заявника.

 1. Гарантувати, що сім'я молодого відвідувача надасть кошти, необхідні для зворотної подорожі, а також достатню суму кишенькових грошей на період обміну.

 2. Повідомити молодих відвідувачів та їхніх батьків про всі конкретні побажання або інструкції приймаючої сім'ї.

6.Учасники

Учасниками молодіжного обміну є дві основні сторони: сторона-відвідувач і приймаюча сторона.

6.1.Сторона-відвідувач

(а)Молода особа, яка відвідує іноземну Секцію (або інший регіон в межах своєї Секції).

(б)Батьки цієї молодої особи.

6.2.Приймаюча сторона

(а) Молода особа, яка прийматиме відвідувача одного з ним віку.

(б)Батьки, які прийматимуть відвідувача.

6.3.Для забезпечення обміну, приємного для всіх учасників, як для молодої особи-відвідувача, тобто реципієнта, і його батьків, так і для приймаючої молодої особи і його батьків, кожній стороні треба добре розуміти свої ролі.

7. Молода особа-відвідувач

 1. Повинна мати батька або матір - члена МПА.

 2. Вік відвідувача має становити від 15 до 19 років, або якщо відвідувач є студентом, його вік не повинен перевищувати 22 роки. Якщо вік заявника менше 15 років, то „обмін з метою відпочинку" - це справа його батьків.

7.3. Молода особа-відвідувач повинна зважати на побажання приймаючої сім'ї, особливо стосовно речей, які шкодять його загальному благополуччю і здоров'ю - алкоголь, паління, наркотики, секс.

7.4.Керівні принципи на кожний день для молодого відвідувача:

 • повідомляти приймаючу сім'ю щоразу, коли збирається вийти з дому.

 • інформувати хазяїв про місце свого перебування.

 • повідомляти приблизний час повернення додому ввечері.

 • завчасно питати дозволу у хазяїв дому на поїздку на далеку відстань.

 • не користуватися телефоном у домі хазяїв без їхнього дозволу.

 • запрошувати гостей у дім тільки з дозволу хазяїв.

 • не вживати алкоголю без дозволу батьків, і тільки у разі, якщо алкоголь подають за присутності приймаючої сім'ї або у подібній ситуації.

- вживати наркотики заборонено.

- керувати будь-якими автотранспортними засобами заборонено.

- курити в помешканні в місцях, де не палять, не дозволяється.

- користуватися побутовою технікою в домі з дозволу приймаючої сім'ї.

- використовувати кишенькові гроші на додаткове харчування і розваги.

8. Батьки молодого відвідувача

8.1. Батько/ мати молодого відвідувача, що є членом МПА і пропонує скористатися гостинністю сім'ї члена МПА на міжнародному рівні, або в межах своєї Секції, за можливості, повинен заздалегідь зробити заяву на ім'я національного співробітника, відповідального за Молодіжний Обмін, в ідеалі – за один рік наперед.

 1. У випадку, якщо обмін організовано безпосередньо запропонованою приймаючою сім'єю, де батьки вже приятелюють або були представлені спільними друзями, батьки зобов'язані повідомити свого співробітника, відповідального за Молодіжний Обмін.

 2. Усі дорожні витрати молодої особи від його дому до місця призначення і повернення сплачуються його батьками.

 3. У разі необхідності подорожувати з пересадками, якщо молода особа перебуває транзитом в аеропорту за маршрутом (і якщо у цьому пункті бажана допомога для убезпечення молодої особи), його батьки повинні попросити таку допомогу у місцевої МПА.

8.5. Здійснити страхування подорожі, яке включає медичну страховку, страхування особистих грошей, багажу у разі його втрати тощо.

 1. Повідомити приймаючу сім'ю про хронічні захворювання або рекомендації щодо лікування.

 2. Повідомити приймаючу сім'ю про правила сім'ї заявника.

 3. Надати молодій особі достатню кількість кишенькових грошей, щоб вистачило на весь час перебування за обміном.

 4. Бути готовим прийняти дитину з іншої сім'ї на взаємній основі.

9. Приймаюча молода особа

9.1. Молода особа, чиї батьки приймають гостя, повинна скористатися такою можливістю для отримання деяких знань про країну молодої особи-відвідувача, і таким чином посилити бажання відвідати дім свого гостя.

9.2. Приймаюча молода особа повинна зважати на умови, повідомлені батьками молодої особи-відвідувача.

10. Приймаючі батьки

10.1. Приймаючі батьки повинні надати молодій особі-відвідувачу повний пансіон (розміщення та харчування), загальну турботу, підтримку та нагляд.

 1. З самого початку відвідувач має бути ознайомленим з домашніми правилами поведінки.

 2. Якщо умови, сформульовані батьками молодої особи-відвідувача, були повідомлені приймаючій сім'ї до обміну, то молоду особу з самого початку слід оцінювати відповідно до них.

 3. Проблеми, пов'язані з порушенням керівних принципів, зазначених у пункті 7.4., повинні вирішуватися одразу, як тільки-но таке порушення мало б місце. Якщо справа є достатньо серйозною, і йдеться про передчасне повернення відвідувача додому (наприклад, у зв'язку із вживанням наркотиків), приймаюча сім'я повинна повідомити свою Секцію МПА через співробітника, відповідального за Молодіжний Обмін.

11.Заявки

11.1. Усі питання з приводу Молодіжного Обміну повинні міститись у затвердженому формулярі заяви, яку надсилає співробітник, відповідальний за Молодіжний Обмін.

11.2.Прохання з приводу надання гостинності мають робитися завчасно. В ідеалі їх треба робити за один рік до обміну, що планується.

11.3.Загальна інформація, а саме, інтереси і хобі молодої особи, яка просить про обмін, повинна надаватися одночасно зі здійсненням бронювання.

12. Зобов'язання

 1. При тому, що задіяні Секції застосовуватимуть структуру МПА і унікальні додаткові послуги, зобов'язання лежать на сторонах, які беруть участь в обміні.

Молодіжний Обмін - це проект, який здійснюють батьки-члени МПА разом зі службовцем, відповідальним за Молодіжний Обмін, з метою надання некомерційних послуг синам і дочкам членів МПА.

Висновок: Цей документ призначається для допомоги членам МПА, які бажають взяти участь у Молодіжному Обміні і, отже, повинен відповідно тлумачитись.

XII Всесвітній Конгрес, Роттердам, 1988 рік. Виправлено: Брісбен, 1996 рік.

Написати нам

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

simpleForm2